Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Vår styrelse

 

David-Laskow-Pooley3

David Laskow-Pooley | Styrelseordförande (2017 – invald 2016)

Född: 1954

Utbildning: Apotekarexamen, Sunderland School of Pharmacy

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Marker Therapeutics Inc. (England), Pharmafor Ltd (England) och LREsystem Ltd (England). 

Aktieinnehav i Abliva: 45 828

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

David Bejker | Styrelseledamot (2017)

Född: 1975

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i LIDDS AB samt verkställande direktör i Affibody Medical AB

Aktieinnehav i NeuroVive: 45 828

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

Jan Törnell | Styrelseledamot (2017)

Född: 1960

Utbildning: Läkarexamen samt doktorsexamen i fysiologi, Göteborgs universitet

Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Innoext AB, styrelseorförande i LIDDS AB och Glactone Pharma AB, styrelseledamot i Diaprost AB samt styrelsesuppleant i LIDDS Pharma AB.

Aktieinnehav i Abliva: 45 828

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Denise Goode | Styrelseledamot (2018)

Född: 1958

Utbildning: Auktoriserad revisor (treårigt program vid Institute of Chartered Accountants in England and Wales) samt B.Sc. Zoology vid The University of Manchester (UK)

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i QED Life Sciences Limited samt VP Business Development i AnaMar AB.

Aktieinnehav i Abliva: –

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Magnus Persson | Styrelseledamot (2019)

Född: 1960

Utbildning: Läkarexamen, doktorsexamen i fysiologi, Karolinska Institutet i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseordförande i Perma Ventures AB, styrelseordförande i Attgeno AB, Inititator Pharma AS, Cantargia AB, Galecto Biotech AB, Addi Medical AB och Eir Ventures Partners AB, styrelseledamot i Immunicum Aktiebolag, P O Persson i Lidingö AB, Medical Prognosis Institute AS, Cerecor Inc och Karolinska Development AB samt styrelsesuppleant i Mordin AB, Duomedix AB och Merigen AB.

Aktieinnehav i Abliva: –

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Roger Franklin | Styrelseledamot (2020)

Född: 1979

Utbildning: M.Biokemi (1:a klass), Molekylär och cellulär biokemi, vid University of Oxford (UK),

PhD, MRC Laboratory of Molecular Biology vid University of Cambridge (UK).

Andra pågående uppdrag: Partner Hadean Ventures, Stockholm och Styrelseobservatör på Saga Diagnostics AB, Lund samt Pipeline Therapeutics Inc,San Diego, USA.

Aktieinnehav i Abliva: –

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.