Searching... Searching...
 • NVP + NA
 • Köp NA
 • Sälj NA
 • Senast NA
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest NA
 • USD

Vår styrelse

 

David-Laskow-Pooley3

David Laskow-Pooley | Styrelseordförande (2017 – invald 2016)

Född: 1954

Utbildning: Apotekarexamen, Sunderland School of Pharmacy

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Marker Therapeutics Inc. (England), Pharmafor Ltd (England) och LREsystem Ltd (England). 

Aktieinnehav i Abliva: 45 828

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

David Bejker | Styrelseledamot (2017)

Född: 1975

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i LIDDS AB samt verkställande direktör i Affibody Medical AB

Aktieinnehav i NeuroVive: 75 000

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

Jan Törnell | Styrelseledamot (2017)

Född: 1960

Utbildning: Läkarexamen samt doktorsexamen i fysiologi, Göteborgs universitet

Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Innoext AB, styrelseorförande i LIDDS AB och Glactone Pharma AB, styrelseledamot i Diaprost AB samt styrelsesuppleant i LIDDS Pharma AB.

Aktieinnehav i Abliva: 45 828

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Denise Goode | Styrelseledamot (2018)

Född: 1958

Utbildning: Auktoriserad revisor (treårigt program vid Institute of Chartered Accountants in England and Wales) samt B.Sc. Zoology vid The University of Manchester (UK)

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i QED Life Sciences Limited samt VP Business Development i AnaMar AB.

Aktieinnehav i Abliva: –

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Roger Franklin | Styrelseledamot (2020)

Född: 1979

Utbildning: M.Biokemi (1:a klass), Molekylär och cellulär biokemi, vid University of Oxford (UK),

PhD, MRC Laboratory of Molecular Biology vid University of Cambridge (UK).

Andra pågående uppdrag: Partner Hadean Ventures, Stockholm och Styrelseobservatör på Saga Diagnostics AB, Lund samt Pipeline Therapeutics Inc,San Diego, USA.

Aktieinnehav i Abliva: –

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 • Pressmeddelanden

  Magnus Persson lämnar styrelsen för Abliva AB för att fokusera på sin roll som grundare och partner i Eir Ventures 08 Oktober Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelar idag att Magn... Läs mer