Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Våra partner

Abliva bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Arbetet sker såväl i egen regi som i samarbete med internationella partner i Europa, Asien och Nordamerika. Samarbetena omfattar såväl prekliniskt utvecklingsarbete som kliniska studier vid välrenommerade sjukhus.

Hög kompetens inom mitokondriell medicin

Abliva har drygt 10 anställda inom bolaget som arbetar med preklinisk och klinisk utveckling och ett flertal externa konsulter som är engagerade i bolagets projekt. Kompetensen inom bolaget är hög. Samtliga anställda har universitets- eller högskoleutbildning och fem är disputerade inom medicinsk vetenskap. Flertalet av bolagets forskare är läkare som är engagerade både i identifieringen av områden med stort medicinskt behov, den tidiga grundläggande forskningen och i den kliniska utvecklingen fram mot godkännande av läkemedelkandidaterna.

Samarbete med såväl akademi som industri

Tack vare sin unika forskning har Abliva etablerat goda relationer med akademi och industri i stora delar av världen, inklusive Europa, Asien och USA, vilket skapat goda förutsättningar för framgångsrika samarbeten.

Brittiska Isomerase är en av Ablivas viktigaste partner. Samarbetet syftar främst till kemiutveckling för Ablivas utvecklingsplattformar, det vill säga framtagandet av verksamma substanser för behandling av ischemisk stroke och mitokondriella sjukdomar samt substanser för organskydd. Samarbetet mellan bolagens forskare är också en kreativ grogrund för identifiering av nya utvecklingsplattformar inom sjukdomsområden med stort medicinsk behov, och med sin expertis inom läkemedelsutveckling är Isomerase ett värdefullt stöd för Ablivas projekt . Ablivas partnerskap med Isomerase förstärktes under början av 2016 genom ett partiellt förvärv.

Abliva samarbetar med koreanska läkemedelsbolaget Yungjin Pharm kring den kliniska utvecklingen av projektet KL1333 för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Abliva samarbetar även med PENN (University of Pennsylvania), CHOP (Children’s Hospital of Philadelphia), Karolinska Institutet och olika Contract Research Organizations såsom Covance i Nederländerna och Patheon i Storbritannien. Dessutom har Abliva ingått ett kommersiellt partnerskap med Oroboros Instruments i Österrike.

Via dotterbolaget NeuroVive Asia Ltd. Hong Kong har Abliva partnerskap med det kinesiska läkemedelsbolaget Sihuan Pharmaceutical och Sanofi i Korea.

18 juni 2018 utlicensierade Abliva molekyler från NVP015-projektet för en riktad behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) till BridgeBio Pharmas nya dotterföretag Fortify Therapeutics. Fortifys ambition är att vidareutveckla den inlicensierade NVP015-kemin för att kunna etablera en terapi förLHON.

Utöver detta har Abliva en rad samarbeten med olika akademiska institutioner världen över.

BD-kontakt

Erik Kinnman

Erik Kinnman

CEO

bd@abliva.com