Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Vår strategi

Alive är ledande inom mitokondriell forskning och läkemedelsutveckling. Företagets mål är att ta fram läkemedel som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stora ouppfyllda medicinska behov. Utveckling av läkemedel är en omfattande och strängt reglerad process. Genom att samarbeta med ledande forskningsinstitu­tioner inom mitokondriell medicin och med partners inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion strävar Abliva efter att göra denna process så flexibel, kostnadseffektiv och framgångsrik som möjligt.

 

Utveckling enligt två huvudspår

Ablivas ambition är att hjälpa patienter som idag har få eller inga behandlingsalternativ. Bolaget har en affärsmodell som består av två huvudspår: utveckling av mitokondriella läkemedel för sällsynta sjukdomar och utveckling av mitokondriella läkemedel för vanligt förekommande sjukdomar.

Utveckling till marknad
Utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar sker genom preklinisk och klinisk utveckling fram till marknad, med eller utan partners. Ablivas ambition är att dessa läkemedel ska klassas som särläkemedel.

Utlicensiering i preklinisk fas
Vad gäller utveckling av läkemedel för vanligt förekommande sjukdomar där de kliniska studierna är mycket omfattande och kostnads­krävande avser Abliva att utlicensiera projekten i sen pre­klinisk fas.

Värdeskapande till begränsad kostnad och risk

Den diversifierade projektportföljen gör det möjligt att ta särläkemedel till marknaden relativt snabbt och till begränsad kostnad och risk, samtidigt som innovation inom vanliga sjukdomar kan industrialiseras och skapa värde genom utlicenciering och partnerskap.