Searching... Searching...
 • NVP + NA
 • Köp NA
 • Sälj NA
 • Senast NA
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest NA
 • USD

Vad är mitokondriell medicin?

Mitokondrier kan beskrivas som cellernas motorer och energiförsörjare. Det är tack vare mitokondrierna som vi får den mängd energi vi behöver för att röra oss, för att växa och för att tänka. Mitokondrierna spelar också en avgörande roll för att skydda kroppens celler vid olika typer av skador, till exempel vid traumatiska hjärnskador.

Mitokondriella sjukdomar kan yttra sig på flera olika sätt

Mitokondriella sjukdomar uppkommer när mitokondrierna inte fungerar som de ska. Sjukdomarna kan yttra sig på flera olika sätt. Ibland uppträder symtomen bara från ett av kroppens organ, men ofta är flera olika organ eller organsystem engagerade. Primära mitokondriella sjukdomar är sjukdomar som orsakas av medfödda genetiska varianter. Många vanliga folksjukdomar har också kopplats till förändrad funktion hos mitokondrierna och vid akuta skador på organ kan mitokondriernas status avgöra om celler kommer att överleva eller dö.

Stort behov av mitokondriella läkemedel

Den mitokondriella medicinen har under senare tid tagit steget från forskning/utveckling till ett första godkänt läkemedel för barn med en ärftlig mitokondriell form av ögonsjukdom. Trots dessa framsteg finns det oerhört mycket kvar att göra inom det mitokondriella området.

 • Pressmeddelanden

  Magnus Persson lämnar styrelsen för Abliva AB för att fokusera på sin roll som grundare och partner i Eir Ventures 08 Oktober Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelar idag att Magn... Läs mer