Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Presentationer

Ablivas mål är att ta fram läkemedel som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stora ouppfyllda medicinska behov. Abliva är kontinuerligt engagerat i det mitokondriella forskarsamhället och inom världen av investerare och potentiella partner. 

Redeye’s event Orphan drugs, 27 maj 2020


VD-anförande från årsstämman 2020

Lund den 20 maj 2020.


Redeye Digital Investor Forum, 31 mars 2020.


Erik Penser Bank Bolagsdag, 12 mars 2020.


Stockholm Corporate Finance 12e Life Science-seminarium, 11 mars 2020.


Aktiespararnas Aktiedagen Lund, 28 januari 2020.


Aktiespararnas Stora Aktiedagen Stockholm, 25 november 2019.


Redeye Life Science Day, 19 november 2019 i Stockholm.


BioStock Life Science Summit, 23 oktober 2019 i Lund.


NeuroVives kapitalmarknadsdag, 9 oktober 2019 i Stockholm.


Mitokondriedagen, 18 september 2019 i Stockholm.


Stockholm Corporate Finance 11e Life Science-seminarium, den 13 – 14 mars 2019.


Aktiedagen Lund 2019, 29 januari


Aktiespararna – Aktiekvällen Stockholm den 21 januari 2019


 

Comments are closed.

IR-kontakt

Catharina Johansson

CFO

ir@abliva.com

+46 (0) 46-275 62 21