Abliva arrangerar Mitokondriedag den 16 september 2020

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) välkomnar, med anledning av The World Mitochondrial Disease Week, till sin virtuella Mitokondriedag 2020 den 16 september kl 14 – 16. Avsikten med dagen är att öka förståelsen för det oerhört stora medicinska behovet vid primära mitokondriella sjukdomar, behandlingar under utveckling samt det ökande intresset för investeringar i området.