Searching... Searching...
 • NVP + NA
 • Köp NA
 • Sälj NA
 • Senast NA
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest NA
 • USD

Samarbeten och utlicensiering

 

Samarbeten
 

Primära mitokondriella sjukdomar

Abliva är intresserat av att ingå samarbete inom vår portfölj för primära mitokondriella sjukdomar, för att driva dessa program framåt så effektivt som möjligt. Bolaget kan tänka sig olika partnermodeller beroende på vad som är optimalt för programmen och för samarbetspartnerna.

Traumatisk hjärnskada – TBI

Ablivas läkemdelskandidat NeuroSTAT är i klinisk fas II-utveckling för behandling av medelsvår till svår traumatisk hjärnskada – TBI. Den har särläkemedelsklassificering i både Europa och USA samt en godkänd IND för vidare klinisk utveckling i USA. Dessutom tilldelades NeuroSTAT i juli 2019 Fast Track-status från amerikanska FDA. Bolaget kan tänka sig olika partnermodeller beroende på vad som är optimalt för programmen och för samarbetspartnerna.

För ytterligare information, kontakta bd@abliva.com


Utlicensiering
 

Icke-alkoholorsakad steatohepatit – NASH

Fettleversjukdom (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) finns hos var fjärde till var femte person i världen. När fettinlagring i levern uppträder i kombination med inflammation och ärrbildning (fibros) har sjukdomen avancerat till NASH (icke-alkoholorsakad steatohepatit) – ett tillstånd som kan leda till skrumplever eller levercancer (hepatocellulär cancer). Uppskattningsvis har 20 procent av de med fettleversjukdom NASH och det finns en stark koppling mellan NASH och andra metabola syndrom, som diabetes och fetma. För närvarande finns inga registrerade behandlingar för NASH, men med behandlingar på väg förväntas den globala NASH-marknaden överstiga 25 miljarder dollar år 2026.1)

NV556 är en läkemedelskandidat med en direktverkande anti-fibrotisk effekt och riktar in sig på NASH-patienter vars sjukdom har utvecklats förbi det inledande metabola stadiet, som kännetecknas av fettinlagring och inflammation i levern. NV556 är en potent cyklofilinhämmare i Ablivas substansklass sangamider. Den anti-fibrotiska effekten kan också utvecklas för andra leverfibrossjukdomar som primär biliär cholangit (PBC) och primär skleroserande cholangit (PSC). Prekliniska resultat har visat att projektet har sin största potential inom den undergrupp av patienter med NASH som har leverfibros, d.v.s. är i en senare fas av sjukdomsutvecklingen. Detta gör att NV556 är bäst lämpad som ett komplement till NASH-behandling som är inriktad på det tidigare metabola stadiet av sjukdomen. Möjligheten finns också att utveckla NV556 mot andra typer av fibrossjukdom. Målsättningen är att nå ett avtal med en lämplig partner för denna nischade NASH-produkt.

1) Global Data, OpportunityAnalyzer: NASH – Opportunity Analysis and Forecasts to 2026

För ytterligare information, kontakta bd@abliva.com

BD-kontakt

Erik Kinnman

Erik Kinnman

CEO

bd@abliva.com

 • Pressmeddelanden

  Magnus Persson lämnar styrelsen för Abliva AB för att fokusera på sin roll som grundare och partner i Eir Ventures 08 Oktober Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelar idag att Magn... Läs mer