Samarbeten och utlicensiering

NeuroSTAT – för behandling av traumatisk hjärnskada

Traumatisk hjärnskada (Traumatic Brain Injury, TBI) uppkommer vid externt våld mot huvudet med omedelbar skada på nervcellerna som följd och skadan fortsätter förvärras under flera dagar efter det akuta traumat.

Behandlingsmål

Målet med NeuroSTAT, som riktar in sig på mitokondrierna, är att motverka uppkomsten av neurologiska och funktionella skador efter en traumatisk hjärnskada och därmed etablera en behandling som leder till ökad överlevnad, bättre livskvalitet och bevarad funktion.

Projektstatus: läkemedelskandidat i klinisk fas II

NeuroSTAT har uppvisat fördelaktiga egenskaper i en klinisk fas Ib/IIa -studie och i avancerade experimentmodeller för TBI vid University of Pennsylvania (Penn). Biomarkördata från studierna har också gett signal om klinisk effekt. NeuroSTAT har särläkemedelsklassificering både i Europa och USA samt ett IND-godkännande för klinisk utveckling samt Fast Track i USA.

Abliva har inlett preliminära diskussioner med nätverket TRACK- TBI om ett potentiellt samarbete inom ramen för det så kallade Precision Medicine-projektet för en fas II-studie i traumatisk hjärnskada med NeuroSTAT. Studien, om den godkänns av amerikanska Department of Defense (DOD), kommer att påbörjas 2022, förutsatt DOD:s godkännande av tidigare steg i projektet.

Bolaget kommer att se över möjliga alternativ och strukturer som kan möjliggöra vidare utveckling av NeuroSTAT-programmet.

Primära mitokondriella sjukdomar

Abliva är intresserat av att ingå samarbete inom vår portfölj för primära mitokondriella sjukdomar, för att driva dessa program framåt så effektivt som möjligt. Bolaget kan tänka sig olika partnermodeller beroende på vad som är optimalt för programmen och för samarbetspartnerna.


BD-kontakt

VD Ellen K. Donnelly

bd@abliva.com