Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké 2020: 19 februari 2021

Årsredovisning 2020: Vecka 17 2021

Årsstämma 2021: 20 maj 2021

Delårsrapport januari – mars 2021: 20 maj 2021

Delårsrapport januari – juni 2021: 19 augusti 2021

Delårsrapport januari – september 2021: 19 november 2021

Bokslutskommuniké 2021: 22 februari 2022