Finansiell Kalender


Delårsrapport januari – september 2023: 17 november 2023

Bokslutskommuniké 2023: 23 februari 2024

Årsstämma 2024: 23 maj 2024