Finansiell Kalender


Årsredovisning för 2023: Vecka 17, 2024

Delårsrapport januari – mars 2024: 23 maj 2024

Årsstämma 2024: 23 maj 2024

Delårsrapport januari – juni 2024: 22 augusti 2024

Delårsrapport januari – september 2024: 21 november 2024

Delårsrapport januari – december 2024: 21 februari 2025