Finansiell Kalender


Delårsrapport januari – september 2022: 22 november 2022

Bokslutskommuniké 2022: 24 februari 2023

Årsstämma 2023: 5 maj 2023

Delårsrapport januari – mars 2023: 23 maj 2023

Delårsrapport januari – juni 2023: 18 augusti 2023

Delårsrapport januari – september 2023: 17 november 2023

Bokslutskommuniké 2023: 23 februari 2024