Event och presentationer

En del av arbetet på Abliva består i att synliggöra bolagets verksamhet i olika publika sammanhang, dels för att öka förståelsen för de oerhört stora medicinska behoven som personer med primär mitokondriell sjukdom har, men också för att öka intresset för bolaget bland potentiella investerare eller partners.
Läs vår senaste företagspresentation i PDF

Företags- och projektpresentationer

Mitochondrial Medicine 2020
30 Nov – 2 Dec.
Redeye Life Science Day
26 Nov 2020.
BioStock Life Science Summit 17 nov 2020.
Aktiespararna: Kvinnokvällen Göteborg
12 oktober 2020.
10th Italian Meeting on Mitochondrial Diseases, 9-10 oktober 2020.
Ablivas Mitokondriedag
16 september 2020.
UMDF:s Power Surge
26 juni 2020
Ablivas Kapitalmarknadsdag
23 juni 2020