Event och presentationer

En del av arbetet på Abliva består i att synliggöra bolagets verksamhet i olika publika sammanhang, dels för att öka förståelsen för de oerhört stora medicinska behoven som personer med primär mitokondriell sjukdom har, men också för att öka intresset för bolaget bland potentiella investerare eller partners.

Företags- och projektpresentationer

Abliva virtuellt event
21 maj 2024
BioStock Life Science Summit
25 – 26 oktober 2023
ABGSC Life Science Summit
30 – 31 maj 2023
Penser Market Bolagsdag
25 maj 2023
BioStock Investor Meeting
16 mars 2023
Aktiespararnas Stora Aktiedagen Stockholm
29 november 2022
Aktiespararnas Aktiedagen Lund
26 september 2022
Aktiespararnas Temadag Life Science
31 augusti 2022
© 2022 Oroboros Instruments
Bioblast 2022, Innsbruck, Österrike
29-30 juni 2022
BioStock-intervju om kapitalanskaffningen om 200 MSEK
1 juni 2022
Öppna presentationen (PDF) här: Presentation Mitochondria-Targeted Drug Development
Mitochondria-Targeted Drug Development
22 – 24 februari 2022.

För fler videoklipp från oss, vänligen besök vår YouTube-kanal: