Event och presentationer

En del av arbetet på Abliva består i att synliggöra bolagets verksamhet i olika publika sammanhang, dels för att öka förståelsen för de oerhört stora medicinska behoven som personer med primär mitokondriell sjukdom har, men också för att öka intresset för bolaget bland potentiella investerare eller partners.

Företags- och projektpresentationer

BioStock Investor Meeting
16 mars 2023
Aktiespararnas Stora Aktiedagen Stockholm
29 november 2022
Aktiespararnas Aktiedagen Lund
26 september 2022
Aktiespararnas Temadag Life Science
31 augusti 2022
© 2022 Oroboros Instruments
Bioblast 2022, Innsbruck, Österrike
29-30 juni 2022
BioStock-intervju om kapitalanskaffningen om 200 MSEK
1 juni 2022
Öppna presentationen (PDF) här: Presentation Mitochondria-Targeted Drug Development
Mitochondria-Targeted Drug Development
22 – 24 februari 2022.
BioStock Life Science Summit
20 okt 2021.
Aktiespararna: Kvinnokvällen Malmö
19 okt 2021.
Aktiespararna: Kvinnokvällen Göteborg
31 aug 2021.
UMDF Mitochondrial Medicine symposium
Juni 2021
Redeye Investor Forum Online
20 maj 2021.
Redeye Orphan Drugs Seminar
28 april 2021.
Aktiedagen digitalt Stockholm
16 mars 2021.
BioStock Live
9 mars 2021.
Swiss Nordic Bio 2021
10 – 11 feb 2021.
Mitochondrial Medicine 2020
30 nov – 2 dec.
Redeye Life Science Day
26 nov 2020.
BioStock Life Science Summit 17 nov 2020.
Aktiespararna: Kvinnokvällen Göteborg
12 okt 2020.
10th Italian Meeting on Mitochondrial Diseases, 9-10 okt 2020.
Ablivas Mitokondriedag
16 sep 2020.
UMDF:s Power Surge
26 jun 2020
Ablivas Kapitalmarknadsdag
23 jun 2020