Integritetspolicy

Abliva AB ("Abliva") hanterar abliva.com och kan hantera andra webbplatser. Det är Ablivas policy att respektera din integritet gällande all information vi kan samla in medan vi hanterar våra webbplatser.

Webbplatsbesökare

Liksom de flesta webbplatsoperatörer samlar Abliva in icke personligt identifierbar information av den sort som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgängliga, till exempel webbläsartyp, språkpreferens, hänvisande webbplats och datum och tid för varje besöksförfrågan. Ablivas syfte med att samla in icke personligt identifierbar information är att bättre förstå hur besökare använder deras webbplats. Från tid till annan kan Abliva släppa icke personligt identifierbar information i aggregat, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användandet av webbplatsen.

Abliva samlar också in potentiellt personligt identifierbar information som Internet Protocol (IP)-adresser för inloggade användare och för användare som lämnar kommentarer på abliva.com-bloggar/webbplatser. Abliva avslöjar endast IP-adresser för inloggad användare och den som lämnat kommentar under samma omständigheter som de använder och avslöjar personligt identifierbar information enligt beskrivningen nedan, förutom då IP-adresser och e-postadresser för den som lämnat kommentar är synliga och lämnas ut till administratörerna av bloggen/webbplatsen där kommentaren lämnades.

Insamling av personligt identifierbar information

Vissa besökare på Ablivas webbplatser väljer att interagera med Abliva på sätt som kräver att Abliva samlar personligt identifierbar information. Mängden och typen av information som Abliva samlar in beror på samspelets natur. Vi ber till exempel besökare som registrerar sig på abliva.com att ange ett användarnamn och en e-postadress. De som deltar i transaktioner med Abliva ombeds att lämna ytterligare information, inklusive vid behov den personliga och ekonomiska information som krävs för att behandla dessa transaktioner. I varje enskilt fall samlar Abliva in sådan information endast i den mån som är nödvändig eller lämplig för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med Abliva. Abliva lämnar inte ut andra personligt identifierbara uppgifter än vad som beskrivs nedan. Dessutom kan besökare alltid vägra att lämna personligt identifierbar information, med förbehållet att det kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Aggregerad statistik

Abliva kan samla in statistik om beteendet hos besökare på sina webbplatser. Abliva kan visa denna information offentligt eller tillhandahålla den till andra. Abliva lämnar dock inte ut andra personligt identifierbara uppgifter än vad som beskrivs nedan.

Skydd av viss personligt identifierbar information

Abliva avslöjar potentiellt personligt identifierbar och personligt identifierbar information endast till de anställda, entreprenörer och närstående organisationer som (i) behöver ha tillgång till den informationen för att behandla den för Ablivas räkning eller för att tillhandahålla tjänster som finns tillgängliga på Abliva webbplatser, och (ii) har gått med på att inte avslöja den för andra. Några av dessa anställda, entreprenörer och anslutna organisationer kan vara belägna utanför ditt hemland; genom att använda Ablivas webbplatser samtycker du till överföring av sådan information till dem. Abliva kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personligt identifierbar och personligt identifierbar information till någon. Annat än till sina anställda, entreprenörer och närstående organisationer, som beskrivs ovan, avslöjar Abliva potentiellt personligt identifierbar och personligt identifierbar information endast som svar på en stämning, domstolsbeslut eller på annan statlig begäran, eller när Abliva anser i god tro att utlämnande rimligen är nödvändigt för att skydda Ablivas egendom eller rättigheter, tredje man eller allmänheten i stort. Om du är en registrerad användare av en Abliva-webbplats och har lämnat din e-postadress, kan Abliva ibland skicka ett mail till dig för att berätta om nya funktioner, efterfråga din feedback, eller bara hålla dig uppdaterad om vad som händer med Abliva och dess produkter. Om du skickar oss en förfrågan (till exempel via e-post eller via någon av Ablivas feedbackmekanismer) förbehåller de sig rätten att publicera den för att hjälpa dem att förtydliga eller svara på din förfrågan eller för att hjälpa dem att stödja andra användare. Abliva vidtar alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstörelse av potentiellt personligt identifierbar och personligt identifierbar information.

Cookies (kakor)

En cookie är en sträng med information som en webbplats lagrar på en besökares dator, och som besökarens webbläsare tillhandahåller till webbplatsen varje gång besökaren återvänder. Abliva använder cookies för att hjälpa Abliva att identifiera och spåra besökare, deras användning av Ablivas webbplats samt deras preferenser vad gäller åtkomst av webbplatsen. Ablivas besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare på att vägra cookies innan du använder Ablivas webbplatser, med nackdelen att vissa funktioner i Ablivas webbplatser kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av cookies.

Företagsöverlåtelser

Om Abliva, eller i stort sett alla dess tillgångar, förvärvades, eller i den osannolika händelsen att Abliva går i konkurs eller går i konkurs, skulle användarinformation vara en av de tillgångar som överförs eller förvärvas av en tredje part. Du bekräftar att sådana överföringar kan förekomma, och att alla som förvärvar Abliva kan fortsätta att använda din personliga information som anges i denna policy.

Annonser

Annonser som visas på någon av våra webbplatser kan levereras till användare via reklampartners, som kan ställa in cookies. Dessa cookies gör att annonsservern kan känna igen din dator varje gång de skickar en onlinereklam till dig för att sammanställa information om dig eller andra som använder din dator. Denna information gör det möjligt för annonsnätverk att bland annat leverera riktade annonser som de tror kommer att vara av störst intresse för dig. Denna integritetspolicy täcker användningen av cookies av Abliva men täcker inte användning av cookies av några annonsörer.

Ändringar i integritetspolicyn

Även om de flesta ändringar sannolikt är mindre, kan Abliva ändra sin integritetspolicy från tid till annan, och i Ablivas eget gottfinnande. Abliva uppmuntrar besökare att ofta kontrollera denna sida för eventuella ändringar i sin integritetpolicy. Om du har ett abliva.com-konto kan du också komma att få en avisering som informerar dig om dessa ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter någon förändring i denna integritetspolicy kommer att utgöra ditt godkännande av en sådan förändring.