Våra partners och rådgivare

Abliva bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Arbetet sker såväl i egen regi som i samarbete med internationella partner i Europa, Asien och Nordamerika. Samarbetena omfattar såväl prekliniskt utvecklingsarbete som kliniska studier vid välrenommerade sjukhus.

Strategikonsulter

Abliva har turen att kunna räkna in ett antal experter inom läkemedelsutveckling i teamet. De stödjer projektportföljen inom specialiserade områden såsom regulatoriska frågor, statistik, tillverkning, säkerhet och en mängd andra områden.

Samarbete med såväl akademi som industri

Tack vare sin unika forskning har Abliva etablerat goda relationer med akademi och industri i stora delar av världen, inklusive Europa, Asien och USA, vilket skapat goda förutsättningar för framgångsrika samarbeten.

Abliva samarbetar med koreanska läkemedelsbolaget Yungjin Pharm kring den kliniska utvecklingen av projektet KL1333 för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. 

Brittiska Isomerase är en av Ablivas viktigaste partners. Samarbetet syftar främst till kemiutveckling inom Ablivas projekt för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Samarbetet mellan bolagens forskare är också en kreativ grogrund för identifiering av nya utvecklingsplattformar inom området, och med sin expertis inom läkemedelsutveckling är Isomerase ett värdefullt stöd för Ablivas projekt.

Via dotterbolaget NeuroVive Asia Ltd. Hong Kong har Abliva partnerskap med det kinesiska läkemedelsbolaget Sihuan Pharmaceutical och Sanofi i Korea. Abliva samarbetar även med olika Contract Research Organizations (CRO:er).

Dessutom har Abliva ingått ett kommersiellt partnerskap med Oroboros Instruments i Österrike.

Utöver detta har Abliva en rad samarbeten med olika akademiska institutioner världen över, t ex CHOP (Children’s Hospital of Philadelphia), Newcastle University och University College London (UCL) i Storbritannien.

Vetenskapliga rådgivare

Amel Karaa

Läkare, internmedicinare och medicinsk genetiker, chef för Mitochondrial Disease Program vid Massachusetts General Hospital, docent vid Harvard Medical School, USA. Ordförande för Mitochondrial Medicine society.

Bruce Cohen

Läkare, barnneurolog, chef för Neuro-Developmental Science Center, Akron Children’s Hospital. Professor i pediatrik och integrativ medicinsk vetenskap vid Northeast Ohio Medical University, USA.