Vårt team

Många inom bolaget arbetar med preklinisk och klinisk utveckling och ett flertal externa konsulter är engagerade i bolagets projekt. Kompetensen inom bolaget är hög. Samtliga anställda har universitets- eller högskoleutbildning och fem är disputerade inom medicinsk vetenskap. Bolagets forskare är engagerade både i identifieringen av områden med stort medicinskt behov, den tidiga grundläggande forskningen och i den kliniska utvecklingen fram till godkännande av läkemedelkandidaterna.

Ledningsgrupp

Ellen K. Donnelly

CEO

Ellen K. Donnelly, född 1974, är en mycket erfaren och strategisk företagsledare inom läkemedelsutveckling. Hon har haft ledande positioner i både stora och små pharma/biotech-företag, bland annat som VD för Modus Therapeutics AB (Sverige), VD för Souvien Therapeutics (USA), VD för Epigenetics Division på Juvenescence (UK) och hon har tillbringat nästan ett decennium på Pfizer, Inc. (USA) i flera olika ledande positioner. Ellens expertis omfattar affärs- och kliniska utvecklingsstrategier samt interaktioner med specialistinvesterare, särskilt i USA. Hon har även erfarenhet av managementrådgivning. Ellen har en doktorsexamen i farmakologi från Yale University.

Innehav i Abliva: 2 493 402 aktier, 17 500 000 personaloptioner av serie 2023/2027:1 samt 25 000 000 personaloptioner serie 2024/2030.

Catharina Jz. Johansson

Deputy CEO, CFO & VP Investor Relations

Catharina Jz Johansson, född 1967, har erfarenhet från arbete med tillväxtbolag inom medicinteknik med internationell verksamhet. Catharina är utbildad civilekonom vid Mittuniversitetet och har tidigare arbetat bland annat som tillförordnad ekonomichef för medicinteknikföretaget Cellavision som är noterat på Nasdaq Stockholm samt som redovisningsansvarig vid Bong och Alfa Laval Europe. Anställd sedan 2013.

Innehav i Abliva: 314 994 aktier, 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2027:2 samt 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2024/2028:1.

Eskil Elmér

Chief Scientific Officer

Eskil Elmér, född 1970, är specialistläkare samt adjungerad professor i basal och klinisk neurofysiologi . Elmér är forskningschef i Abliva och har således det övergripande ansvaret för forskning i Bolaget. Elmér arbetar därutöver som forskare och docent vid Wallenberg Neuroscience Center i Lund, avdelningen för klinisk neurofysiologi samt som läkare på neurofysiologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, Lund. Elmér är en av grundarna och var under åren 2000-2008 respektive 2010-2012 verksam i Ablivas styrelse och tidigare även VD i Bolaget. Sedan 2000 är Elmér CSO i Abliva.

Innehav i Abliva: 935 645 aktier privat (inklusive familj), 277 850 teckningsoptioner av serie 2023/2027:2, 1 750 000 teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 samt 16,2% i Maas Biolab, LLC, som äger 0,37% i Abliva.

Magnus Hansson

Chief Medical Officer & VP Preclinical and Clinical Development

Magnus Hansson, född 1976, har bred erfarenhet inom området mitokondriell medicin. Han har tidigare arbetat som senior forskare på bolaget jämte en tjänst som specialistläkare och docent inom medicinsk bilddiagnostik och klinisk fysiologi på Skånes universitetssjukhus. Magnus Hansson har det övergripande ansvaret för de prekliniska och kliniska utvecklingsprogrammen i Abliva. Han har doktorerat i experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet och har författat mer än 30 vetenskapliga artiklar och tio patentansökningar. Anställd sedan 2008.

Innehav i Abliva: 1 080 593 aktier (inklusive familj), 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2027:2 samt 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2024/2028:1.

Dag Nesse

Vice President Clinical Operations

Dag Nesse, född 1966, har omfattande erfarenhet av klinisk operativ verksamhet i samtliga utvecklingsstadier, inklusive ledarskap från registreringsgrundande studier till avläsning av studiedata, marknadsgodkännande och lansering. Före sin anställning hos Abliva var Dag ansvarig för Clinical Operations på EpiEndo och var tidigare Head of Clinical Operations på Calliditas Therapeutics AB samt innan dess Head of Clinical Operations på Modus Therapeutics AB. Dag är legitimerad sjuksköterska och har en examen från Norges handelshögskola och en i sociologi från universitetet i Oslo. Anställd sedan 2023.

Innehav i Abliva: 21 650 aktier, 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2027:2 samt 3 104 000 teckningsoptioner av serie 2024/2028:1.

Övriga i core team

Eleonor Åsander Frostner

Kommunikatör & laboratoriechef

Eleonor Åsander Frostner, född 1981, har över tio års erfarenhet inom området mitokondriell fysiologi/medicin och forskning, i rollen som laboratorieingenjör och laboratoriechef i forskargruppen Mitokondriell Medicin vid Lunds universitet, och på Abliva. Hon har en magisterexamen i biomedicin från Lunds universitet och har studerat strategisk kommunikation vid Berghs School of Communication i Stockholm. Eleonor ingår i Ablivas Investor Relations-team och sköter företagets externa kommunikation. Anställd sedan 2011.

Imen Chamkha

Forskare

Imen Chamkha, född 1983, har tio års erfarenhet av mitokondriell genetik och fysiologi. Hon är postdoktor i forskargruppen Mitokondriell Medicin vid Lunds universitet och ingår i Ablivas prekliniska utvecklingsteam. Imen har en doktorsexamen i biologi från Sfax University Tunisien. Anställd sedan 2015.