Vårt team

Många inom bolaget arbetar med preklinisk och klinisk utveckling och ett flertal externa konsulter är engagerade i bolagets projekt. Kompetensen inom bolaget är hög. Samtliga anställda har universitets- eller högskoleutbildning och fem är disputerade inom medicinsk vetenskap. Bolagets forskare är engagerade både i identifieringen av områden med stort medicinskt behov, den tidiga grundläggande forskningen och i den kliniska utvecklingen fram till godkännande av läkemedelkandidaterna.

Ledningsgrupp

Ellen K. Donnelly

VD

Ellen K. Donnelly, född 1974, är en mycket erfaren och strategisk företagsledare inom läkemedelsutveckling. Hon har haft ledande positioner i både stora och små pharma/biotech-företag, bland annat som VD för Modus Therapeutics AB (Sverige), VD för Souvien Therapeutics (USA), VD för Epigenetics Division på Juvenescence (UK) och hon har tillbringat nästan ett decennium på Pfizer, Inc. (USA) i flera olika ledande positioner. Ellens expertis omfattar affärs- och kliniska utvecklingsstrategier samt interaktioner med specialistinvesterare, särskilt i USA. Hon har även erfarenhet av managementrådgivning. Ellen har en doktorsexamen i farmakologi från Yale University.

Antal aktier: 117 500 st

Catharina Jz. Johansson

Vice VD, Finanschef & IR-ansvarig

Catharina Jz Johansson, född 1967, har erfarenhet från arbete med tillväxtbolag inom medicinteknik med internationell verksamhet. Catharina är utbildad civilekonom vid Mittuniversitetet och har tidigare arbetat bland annat som tillförordnad ekonomichef för medicinteknikföretaget Cellavision som är noterat på Nasdaq Stockholm samt som redovisningsansvarig vid Bong och Alfa Laval Europe. Anställd sedan 2013.

Antal aktier: 135 000 st

Eskil Elmér

Forskningschef

Eskil Elmér, född 1970, är specialistläkare samt adjungerad professor i basal och klinisk neurofysiologi . Elmér är forskningschef i Abliva och har således det övergripande ansvaret för forskning i Bolaget. Elmér arbetar därutöver som forskare och docent vid Wallenberg Neuroscience Center i Lund, avdelningen för klinisk neurofysiologi samt som läkare på neurofysiologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, Lund. Elmér är en av grundarna och var under åren 2000-2008 respektive 2010-2012 verksam i Ablivas styrelse och tidigare även VD i Bolaget. Sedan 2000 är Elmér CSO i Abliva.

Antal aktier: 634 383 aktier privat (inklusive familj) samt 17,09% i Maas Biolab, LLC som äger 2,1% i Abliva.

Magnus Hansson

Medicinsk chef & ansvarig preklinisk/ klinisk utveckling

Magnus Hansson, född 1976, har bred erfarenhet inom området mitokondriell medicin. Han har tidigare arbetat som senior forskare på bolaget jämte en tjänst som specialistläkare och docent inom medicinsk bilddiagnostik och klinisk fysiologi på Skånes universitetssjukhus. Magnus Hansson har det övergripande ansvaret för de prekliniska och kliniska utvecklingsprogrammen i Abliva. Han har doktorerat i experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet och har författat mer än 30 vetenskapliga artiklar och tio patentansökningar. Anställd sedan 2008.

Antal aktier: 628 747 aktier (inklusive familj)

Övriga i core team

Matilda Hugerth

Chef kliniska & regulatoriska frågor

Matilda Hugerth, född 1975, har under de senaste 20 åren haft olika befattningar inom läkemedelsindustrin, bland annat Lundbeck, UCB och Novartis. Hennes erfarenhet omfattar alla kliniska faser inom områden som regulatoriska frågor, projektledning, klinisk verksamhet, klinisk kvalitetssäkring och medicinska frågor. Hon har en magisterexamen i farmaceutiska vetenskaper från Uppsala universitet och är registrerad farmaceut. Matilda är medlem i arbetsgruppen European Federation of GCP Audit och är med i styrgruppen för Medicon Villages nätverk för regulatoriska frågor i Lund. Anställd sedan 2016.

Alvar Grönberg

Chef preklinisk utveckling

Alvar Grönberg, född 1955, har under de senaste 30 åren innehaft olika befattningar inom läkemedelsindustrin inklusive Pharmacia, Biovitrum och Pergamum. Hans kompetens och erfarenhet omfattar pre-klinisk forskning och utveckling samt tidig klinisk utveckling. Alvar leder alla Ablivas prekliniska aktiviteter. Han har en doktorsexamen i tumörimmunologi från Karolinska Institutet och har skrivit mer än 40 vetenskapliga publikationer och fyra patentansökningar. Anställd sedan 2014.

Eleonor Åsander Frostner

Kommunikatör & laboratoriechef

Eleonor Åsander Frostner, född 1981, har tio års erfarenhet inom området mitokondriell fysiologi/medicin och forskning, i rollen som laboratorieingenjör och laboratoriechef i forskargruppen Mitokondriell Medicin vid Lunds universitet, och på Abliva. Hon har en magisterexamen i biomedicin från Lunds universitet. Eleonor ingår i Ablivas Investor Relations-team och sköter företagets externa kommunikation. Anställd sedan 2011.

Fia Ence

Projektledare klinisk utveckling

Fia Ence, född 1989, har flera års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och kliniska prövningar. Hon har arbetat med samtliga kliniska faser inom områden som kardiovaskulära sjukdomar, endokrina system och metabola sjukdomar. Hon har en masterexamen i biomedicin och har arbetat med klinisk utveckling av både läkemedel och medicintekniska produkter. Fia ingår i Ablivas kliniska utvecklingsteam och arbetar med projektledning. Anställd sedan 2021.