Vårt team

Många inom bolaget arbetar med preklinisk och klinisk utveckling och ett flertal externa konsulter är engagerade i bolagets projekt. Kompetensen inom bolaget är hög. Samtliga anställda har universitets- eller högskoleutbildning och fem är disputerade inom medicinsk vetenskap. Bolagets forskare är engagerade både i identifieringen av områden med stort medicinskt behov, den tidiga grundläggande forskningen och i den kliniska utvecklingen fram till godkännande av läkemedelkandidaterna.

Erik Kinnman

VD

Erik Kinnman, född 1958, har bred ledarskapserfarenhet och kompetens från olika uppdrag inom life science-sektorn, och mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsbolag som AstraZeneca och Sobi. Eriks kompetens och erfarenhet omfattar klinisk utveckling, affärsstrategi, affärsutveckling och investor relations, och han har även erfarenhet från finansbranschen. Erik har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm och omfattande forskningsmeriter från Karolinska Institutet som lett till medicine doktorsexamen och docentur. Erik är även läkare med specialistkompetens inom neurologi och smärtlindring. Erik är också styrelseordförande i Kinnman Solutions AB samt styrelseledamot i Stayble AB. Anställd sedan 2016.

Antal aktier: 600 447 st

Catharina Jz Johansson

Finanschef & IR-ansvarig

Catharina Jz Johansson, född 1967, har erfarenhet från arbete med tillväxtbolag inom medicinteknik med internationell verksamhet. Catharina är utbildad civilekonom vid Mittuniversitetet och har tidigare arbetat bland annat som tillförordnad ekonomichef för medicinteknikföretaget Cellavision som är noterat på Nasdaq Stockholm samt som redovisningsansvarig vid Bong och Alfa Laval Europe. Anställd sedan 2013.

Antal aktier: 100 000 st

Eskil Elmér

Forskningschef

Eskil Elmér, född 1970, är specialistläkare samt adjungerad professor i basal och klinisk neurofysiologi . Elmér är forskningschef i Abliva och har således det övergripande ansvaret för forskning i Bolaget. Elmér arbetar därutöver som forskare och docent vid Wallenberg Neuroscience Center i Lund, avdelningen för klinisk neurofysiologi samt som läkare på neurofysiologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, Lund. Elmér är en av grundarna och var under åren 2000-2008 respektive 2010-2012 verksam i Ablivas styrelse och tidigare även VD i Bolaget. Sedan 2000 är Elmér CSO i Abliva.

Antal aktier: 621 487 aktier privat (inklusive familj) samt 17,09% i Maas Biolab, LLC som äger 2,1% i Abliva.

Magnus Hansson

Medicinsk chef & ansvarig preklinisk/ klinisk utveckling

Magnus Hansson, född 1976, har bred erfarenhet inom området mitokondriell medicin. Han har tidigare arbetat som senior forskare på bolaget jämte en tjänst som specialistläkare och docent inom medicinsk bilddiagnostik och klinisk fysiologi på Skånes universitetssjukhus. Magnus Hansson har det övergripande ansvaret för de prekliniska och kliniska utvecklingsprogrammen i Abliva. Han har doktorerat i experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet och har författat mer än 30 vetenskapliga artiklar och tio patentansökningar. Anställd sedan 2008.

Antal aktier: 559 639 aktier (inklusive familj)

Matilda Hugerth

Chef kliniska & regulatoriska frågor

Matilda Hugerth, född 1975, har under de senaste 20 åren haft olika befattningar inom läkemedelsindustrin, bland annat Lundbeck, UCB och Novartis. Hennes erfarenhet omfattar alla kliniska faser inom områden som regulatoriska frågor, projektledning, klinisk verksamhet, klinisk kvalitetssäkring och medicinska frågor. Hon har en magisterexamen i farmaceutiska vetenskaper från Uppsala universitet och är registrerad farmaceut. Matilda är medlem i arbetsgruppen European Federation of GCP Audit och är med i styrgruppen för Medicon Villages nätverk för regulatoriska frågor i Lund. Anställd sedan 2016.

Antal aktier: 7 172

Alvar Grönberg

Chef preklinisk utveckling

Alvar Grönberg, född 1955, har under de senaste 30 åren innehaft olika befattningar inom läkemedelsindustrin inklusive Pharmacia, Biovitrum och Pergamum. Hans kompetens och erfarenhet omfattar pre-klinisk forskning och utveckling samt tidig klinisk utveckling. Alvar leder alla Ablivas prekliniska aktiviteter. Han har en doktorsexamen i tumörimmunologi från Karolinska Institutet och har skrivit mer än 40 vetenskapliga publikationer och fyra patentansökningar. Anställd sedan 2014.

Antal aktier: 33 000

Eleonor Åsander Frostner

Kommunikatör & laboratoriechef

Eleonor Åsander Frostner, född 1981, har tio års erfarenhet inom området mitokondriell fysiologi/medicin och forskning, i rollen som laboratorieingenjör och laboratoriechef i forskargruppen Mitokondriell Medicin vid Lunds universitet, och på Abliva. Hon har en magisterexamen i biomedicin från Lunds universitet. Eleonor ingår i Ablivas Investor Relations-team och sköter företagets externa kommunikation. Anställd sedan 2011.

Antal aktier: 4 700

Viktiga strategikonsulter

Frank J. Sasinowski

M.S., M.P.H., J.D., New York, USA.

Konsult inom regulatoriska frågor i USA

Började jobba på FDA 1983. Han såg till att det var möjligt att implementera särläkemedelslagen och Hatch-Waxman-lagen.

Har hjälpt till att säkra FDA-godkännande för hundratals nya läkemedel, inklusive fler än 65 nya molekylära enheter, många för allvarliga och/eller sällsynta sjukdomar.

Johan Bring

Senior Statistiker på Statisticon AB, Uppsala/Stockholm.

Statistikkonsult

Skicklig och innovativ statistiker som grundade företaget Statisticon 1987.

Har sedan dess stöttat ett flertal pharma- och biotechföretag, t ex AstraZeneca, med statistikkompetens.

Fredrik Nicklasson

MSc Pharm, PhD i Pharmaceutiska vetenskaper från Uppsala universitet. 

Konsult inom CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls)

Har arbetat som formuleringsspecialist, linjechef och projektledare inom läkemedels/CMC-området i läkemedelsbranschen i över 13 år.

Projekt med entreprenörer inom materialkarakterisering, produktutveckling och tillverkning av läkemedelsprodukter.