Bolagsstämma

Årsstämma 2021

Årsstämma i Abliva AB (publ) hölls torsdagen den 20 maj 2021.

Dokument:

Viktig information med anledning av COVID-19
Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning hade styrelsen beslutat att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kunde ske genom att aktieägare poströstar.