IR-kontakt

Abliva AB ämnar att på regelbunden basis förse finansmarknaden med korrekt, konsekvent och relevant information angående bolaget. För IR-relaterade frågor hänvisas i första hand till IR-ansvarig.