World Mitochondrial Disease Week 2023

World Mitochondrial Disease Week 2023 går av stapeln den 18 – 24 september, i år med temat fatigue. Veckan syftar till att öka den globala medvetenheten och kunskapen kring sjukdomen.

Under veckan kommer Abliva att publicera videor med fokus på sjukdomen, den viktiga roll som patienter spelar i läkemedelsutveckling samt bolagets egna läkemedelsutvecklingsprogram, inklusive den pågående FALCON-studien. 

Med start den 18 september kommer Ablivas videor dagligen att publiceras på YouTube, LinkedIn samt nedan.


18 sep: Abliva uppmärksammar World Mitochondrial Disease Week

Primär mitokondriell sjukdom och NAD+/NADH


19 sep: Designa läkemedelsbehandlingar för mitokondriell sjukdom: Om Ablivas NV354


20 sep: Att leva med mitokondriell sjukdom: Möt Daniela


21 sep: Vi presenterar FALCON-studien: Möt Dag Nesse – Ablivas VP Clinical Operations

Ablivas främsta läkemedelskandidat KL1333


22 sep: Att medverka i FALCON-studien: Möt Fia Ence – Ablivas Projektledare inom klinisk utveckling


23 sep: Utformandet av PROMIS® Fatigue Mitochondrial Disease Short Form: Möt Magnus Hansson: Ablivas medicinska chef


24 sep: Att leva med mitokondriell sjukdom: Möt Roger