Abliva AB Delårsrapport januari – september 2020

KL1333 är på väg mot avgörande klinisk studie – Registreringsgrundande studie planeras till andra halvåret 2021

Kvartalet i sammandrag

Väsentliga händelser tredje kvartalet (jul – sep 2020)

 • Abliva får ett positivt utlåtande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, gällande det kliniska utvecklingsprogrammet KL1333 för behandling av primär mitokondriell sjukdom.
 • Abliva fattar beslutet att bolaget ska genomföra en sammanhållen registreringsgrundande fas II/III-studie med KL1333 med start andra halvåret 2021.
 • Riktad emission om 20 MSEK till Hadean Ventures slutförd.
 • Abliva arrangerar Mitokondriedag i september.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Abliva doserar de första patienterna i den kliniska fas Ia/b-studien med KL1333.
 • Magnus Persson lämnar styrelsen för Abliva AB för att fokusera på sin roll som grundare och partner i Eir Ventures.
 • Abliva doserar de första friska frivilliga i företagets läkemedelsinteraktionsstudie (DDI-studie) med KL1333.
 • Abliva får positiv feedback från brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA på studieplanen för fas II/III-studien med KL1333.

Finansiell information

Juli-september 2020*

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 11 (1 500) KSEK
 • Resultat före skatt: -10 078 (-15 297) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,03 (-0,08) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,03 (-0,08) SEK

Januari-september 2020*

 • Nettoomsättning: 105 (85) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 45 (2 500) KSEK
 • Resultat före skatt: -46 927 (-49 888) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,20 (-0,30) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,20 (-0,30) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 19.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på Ablivas hemsida www.abliva.com.

Attachments

Abliva Q3 SE