Abliva AB publicerar årsredovisningen för 2022

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett biotechbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelar idag att årsredovisningen för 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.abliva.com.

Årsredovisningen finns bifogad nedan i pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format).