Abliva uppmärksammar World Mitochondrial Disease Week 2023

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett bolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynt och svår primär mitokondriell sjukdom, meddelar idag att bolaget kommer att uppmärksamma World Mitochondrial Disease Week 2023, vilken äger rum den 18 – 24 september, i år med temat fatigue. Veckan syftar till att öka den globala medvetenheten och kunskapen kring sjukdomen. Under veckan kommer Abliva varje dag att publicera filmer med höjdpunkter från bolagets pågående aktiviteter.

Det uppskattas att cirka 125 av en miljon människor lever med mitokondriell sjukdom idag. Många av dem har flertalet svåra symptom från delar av kroppen som kräver mycket energi. Vissa utvecklar sjukdomen redan som barn medan andra får sin diagnos långt upp i vuxen ålder. De två symptom som patienterna själva anger är de som påverkar dem mest är svår trötthet och utmattning (eng. fatigue) samt muskelsvaghet som förvärras över tid. För en del betyder sjukdomen en förkortad livslängd. Åtskilliga åtgärder har vidtagits för att underlätta läkemedelsutveckling inom sällsynta sjukdomar (till exempel särläkemedelslagen), men för systemisk mitokondriell sjukdom finns fortfarande inga godkända läkemedel tillgängliga.

World Mitochondrial Disease Week 2023 går av stapeln den 18 – 24 september, i år med temat fatigue. Under veckan kommer Abliva att publicera videor med fokus på sjukdomen, den viktiga roll som patienter spelar i läkemedelsutveckling samt bolagets egna läkemedelsutvecklingsprogram, inklusive den pågående FALCON-studien. Från och med den 18 september kommer Ablivas videor att publiceras dagligen på bolagets hemsida, https://abliva.com/sv/poster/presentationer/world-mitochondrial-disease-week-2023/, YouTube-kanal och LinkedIn-sida.

World Mitochondrial Disease Week är ett årligt event som arrangeras under den tredje veckan i september. Initiativet kommer från patientorganisationen International mito patients (IMP), och enskilda personer och lokala patientföreningar över hela världen engagerar sig bland annat med att sprida kunskap om sjukdomen, synliggöra organisationerna och genomföra insamlings- och påverkansaktiviteter. Besök https://mitochondrialdiseaseweek.org för mer information.