Aktieägarundersökning för NeuroVives aktieägare

För en tid sedan mottog alla registrerade aktieägare i NeuroVive ett brev med inbjudan om att delta i NeuroVives aktieägarenkät.

Då vi saknar uppgift om aktieägare som investerat i NeuroVive via kapitalförsäkringar vill vi informera om att enkäten går att besvara via webben även om man inte är en förvaltarregistrerad eller direktregistrerad aktieägare i NeuroVive.

Om du är aktieägare i NeuroVive uppskattar vi stort ditt deltagande. Undersökningen tar endast 5 – 10 minuter av din tid. Gå in på http://neurovive.laika.se och logga in med koden kapitalförsäkring för att svara.

Innan du besvarar enkäten har du möjlighet att uppge din kontaktinformation så att du kan erhålla mer frekvent information om utvecklingen i vår verksamhet. Undersökningen utförs av Laika Consulting på uppdrag av NeuroVive och alla svar i själva enkäten behandlas givetvis helt anonymt.

Stort tack för ditt deltagande!

Med vänlig hälsning,
NeuroVive

PS. Har du fått hem ett brev med en personlig kod till enkäten ber vi dig vänligen använd denna istället. Sista dag att svara på enkäten är satt till 30e september 2013.

Attachments