Ändring av valberedningens förslag till Ablivas årsstämma 2023

Kallelsen till Ablivas årsstämma 2023 offentliggjordes i ett pressmeddelande den 4 april 2023. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter presenterades i pressmeddelandet. Valberedningen har nu informerats om att Dr. Edwin Moses av personliga skäl inte längre står till förfogande för omval. David Laskow-Pooley har accepterat omval till styrelsen utöver David Bejker, Jan Törnell, Denise Goode och Roger Franklin. Valberedningen föreslår att David Laskow-Pooley omväljs till styrelseordförande. Valberedningen föreslår även ett reviderat arvode till styrelsens ordförande att utgå med 435 000 (400 000) kronor. Vidare föreslår valberedningen en kontant bonusutbetalning till David Laskow-Pooley om 937 500 kronor. David Laskow-Pooley måste använda hela bonusbeloppet, netto efter inkomstskatt, för att förvärva Abliva-aktier på aktiemarknaden. Företaget kommer att betala de sociala kostnaderna. Aktierna som förvärvats för Bonusen kommer att vara låsta under en period av tre (3) år efter förvärvet.

”Vi är glada att David Laskow-Pooley kommer att fortsätta som styrelseordförande i Abliva och ser fram emot hans ledarskap då bolaget fortsätter fas 2-studien FALCON som utvärderar effekten av KL1333 i patienter med primär mitokondriell sjukdom”, säger Ingrid Teigland Akay, valberedningens ordförande.

Information om befintliga styrelseledamöter finns på bolagets hemsida www.abliva.com.