Inleder rekrytering av ny CFO med tillträde i höst

NeuroVive, ett ledande företag inom mitokondriell medicin, meddelar att företaget har inlett rekryteringen av en ny CFO med tillträde efter sommaren. NeuroVives nuvarande CFO Christian Svensson, som efter genomförd notering på Nasdaq OMX nu valt att återgå till att driva sin egen konsultverksamhet, har varit halvtidsanställd på posten sedan november 2012 och dessförinnan arbetat på konsultbasis sedan 2008. Den nya tjänsten kommer initialt att vara på deltid, men kan komma att utökas framöver i takt med företagets övriga utveckling. Nuvarande CFO Christian Svensson kommer att finnas tillgänglig tills företagets nya CFO tillträder.

– Under mina fem år på NeuroVive har jag fått vara delaktig i en fantastisk resa, allt ifrån listningen på AktieTorget 2008 till den notering som nu gjorts på Nasdaq OMX. Bolagets verksamhet och projekt har tagit stora steg framåt och utvecklas fortsatt i positiv riktning. När nu NeuroVive blivit noterat på Nasdaq OMX är det dags att återgå till att driva min egen konsultverksamhet med fokus på interima uppdrag. Jag ser även med tillförsikt fram emot att få följa bolaget som aktieägare, och jag har i dagarna utökat mitt aktieinnehav, säger Christian Svensson.

– Det är givetvis tråkigt att Christian Svensson beslutat lämna NeuroVive då han har varit en viktig del av företagets utveckling. Bolaget ska nu rekrytera en ny CFO som blir delaktig i att driva bolaget vidare mot den spännande framtid NeuroVive står inför, säger NeuroVives VD Mikael Brönnegård.

Rekryteringen av NeuroVives nya CFO har redan inletts, och bolaget välkomnar ansökningar eller förfrågningar om tjänsten till mikael.bronnegard@neurovive.se.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även en produkt för behandling av hjärncellsskador vid stroke samt nya läkemedelskandidater för cellskydd och för energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

Attachments

Release