NeuroVive: Delårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30

NeuroVives forskning prisbelönades vid internationell forskningskonferens

Andra kvartalet (2014-04-01 – 2014-06-30)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (5 335) KSEK och övriga rörelseintäkter till 1 128 (704) KSEK.
Resultatet före skatt uppgick till -13 690 (-1 467) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,69 (-0,15) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,69 (-0,15) SEK.

Första halvåret (2014-01-01 – 2014-06-30)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (5 335) KSEK och övriga rörelseintäkter till 1 171 (863) KSEK.
Resultatet före skatt uppgick till -23 567 (-6 206) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,93 (-0,39) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,93 (-0,39) SEK.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2014

  • NeuroVive tecknar nytt avtal med Hospices Civils de Lyon. Genom ett utökat samarbete med Hospices Civils de Lyon (HCL) och Professor Ovize har NeuroVive breddat affärsområdet hjärta-kärl och skapat förutsättningar att behålla positionen som det ledande läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin. Det nya samarbetsavtalet som går under benämningen OPeRa (Organ Protection & Replacement Institute) omfattar såväl prekliniskt forsknings- och utvecklingsprogram som kliniskt fas II program som erbjuder medicinska teknologier och tillgång till patientgrupper för utvärdering av NeuroVives läkemedelskandidater.
     
  • Forskning om NeuroVives energireglerare prisbelönades vid den internationella forskningskonferensen Mitochondrial Medicine 2014 som ägde rum i Pittsburgh, USA den 4-7 juni. Ett konferensbidrag med vetenskapliga data som ligger till grund för utvecklingen av företagets energireglerare (NVP015) blev utvalt som muntlig presentation och vann andra pris.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad PDF

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2014, kl. 08.30.

Attachments

Release