NeuroVive: Etikgodkännande och läkemedelsproduktion på plats inför klinisk prövning

Den 10 juni 2009 delgavs NeuroVive etiskt godkännande för den kliniska studie som skall pröva bolagets läkemedel NeuroSTAT® i 58 individer. Produktionen av NeuroSTAT® för den kliniska studien har passerat alla kvalitetskontroller och sk. release erhölls den 28 maj.

VD Eskil Elmér kommenterar:

Det kliniska prövningsprotokollet har framtagits och färdigställts i samarbete med en av världens främsta CRO:s och externa experter med erfarenhet från de amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna. Studien, som skall jämföra NeuroSTAT® med Novartis produkt Sandimmun® kommer att inkludera 58 friska individer med olika kön och etnisk bakgrund. Denna studie är en av de viktigaste komponenterna i utvecklingen av NeuroVives första läkemedelsprodukt för klinisk användning. Om studien faller väl ut öppnas möjlighet att licensiera ut produkten NeuroSTAT® för immunförsvarshämmande bruk och att göra NeuroSTAT® tillgängligt för kliniska prövningar och eventuellt även licensförskrivning för användning vid hjärtinfarkt, långvariga epilepsianfall, traumatisk hjärnskada och ryggmärgsskada.

NeuroSTAT® produceras för NeuroVive av Fresenius Kabi i Österrike. I augusti 2008 tecknades avtal som omfattar alla tillverkningsrelaterade aspekter av arbetet fram till registrering av produkten och innefattar bland annat hantering av den aktiva substansen cyklosporin-A, GMP-tillverkning av produkten för kliniska prövningar, läkemedelsanalys, ett omfattande stabilitetsprogram för att i registreringssyfte ytterligare bekräfta produktens stabilitet och sammanställning av den farmaceutiska documentation som krävs för myndighetsregistrering.

Eskil Elmér
VD och CSO, tillika läkare och docent i experimentell neurologi vid Lunds Universitet

För ytterligare information kontakta: 
Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.se

Postadress:
Biomedical Center
BMC D10
221 84 Lund 

Attachments

PDF