NeuroVive informerar om Arbutus Biopharmas uppsägning av licensavtalet

Lund den 6 juli, 2016 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), meddelar idag att de, från Arbutus Biopharma (tidigare OnCore Biopharma, Inc.), mottagit en av NeuroVive bedömd felaktig uppsägning av licensavtalet från 2014, hänförligt till utvecklingen och kommersialiseringen av NeuroVives substans NVP018 för oral behandling av hepatit B-infektion. NeuroVive ifrågasätter på ett antal punkter grunderna för uppsägningen från Arbutus och bestrider dessa. Uppsägningen är en följd av Arbutus tidigare beslut att avbryta utvecklingen av OCB030 (NVP018), vilket kommunicerades i oktober 2015 (http://mb.cision.com/Main/6574/9856196/436898.pdf). Licensavtalets framtid är föremål för diskussion mellan parterna.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserat på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen.

NeuroVives projektportfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas, ett för akut njurskada (CicloMulsion®) och ett för traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i den kliniska studien CHIC. CicloMulsion utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. Forskningsportföljen består därutöver av två forskningsprogram i sen upptäcktsfas samt en substans i preklinisk utveckling.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap (NVP) och även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market under kortnamnet NEVPF.

För investerar och/eller mediafrågor, kontakta:
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller
ir@neurovive.com 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2016, kl. 08.30.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) – ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under kortnamnet NVP. Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på OTCQX Best market. För vidare marknadsinformation se www.otcmarkets.com/stock/NEVPF/quote.