NeuroVive: NeuroVive förstärker team för kliniska prövningar och produktregistrering

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) rekryterar Helena Lindén Petersson tidigare anställd på AstraZeneca R&D i Lund.

NeuroVives kliniska prövningsprogram för den intravenösa läkemedelsberedningen av cyklosporin-A omfattar för närvarande traumatisk hjärnskada (fas II/III-studie planeras för start under 2012) och en pågående hjärtstudie (fas III) i Frankrike. Utöver detta väntas klinisk utveckling ta vid för produkter genererade i samarbetet med både toBBB (stroke), Selcia (mitokondriell medicin) och genom ytterligare pågående akademiska och kommersiella kontakter. Det kliniska prövningsprogrammet kräver utöver arbete med studieprotokoll och dokumentation för klinisk läkemedelsprövning omfattande interaktion med läkemedelsmyndigheter runt om i världen, framförallt i EU och USA, varför NeuroVive nu för att samordna externa konsulter och intern expertis rekryterar expertkompetens inom detta område. 

Helena Lindén Petersson är i grunden legitimerad apotekare med mångårig erfarenhet, också i ledande ställning, av arbete omfattande multinationella kliniska prövningar, produktbeskrivningar, produktregistrering och licensunderhåll, myndighetskorrespondens, samt arbete med läkemedelssäkerhet (pharmacovigilance) såväl på det nationella som på det internationella planet. Helena Lindén Petersson kommer närmast från en anställning vid forsknings- och utvecklingsavdelningen vid AstraZeneca i Lund.

VD Mikael Brönnegård kommenterar:
”Vi inom NeuroVives ledningsgrupp är mycket glada att kunna rekrytera Helena Lindén Petersson som på heltid kommer att ansvara för arbetet med bolagets omfattande och spännande kliniska prövningsprogram. Helena Lindén Petersson blir också ett värdefullt tillskott i teamet som arbetar med läkemedelssäkerhet och hennes erfarenheter av korrespondens med myndigheter och arbete med registreringsfrågor kommer att bidra väsentligt till att vi håller en fortsatt hög kvalitet i utvecklingen av bolagets produkter. Anställningen är till del ett resultat av vårt nyligen beviljade anslag från EU (Eurostars-programmet).”

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Web: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedicinskt Centrum D10, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF