NeuroVive: Ökat individuellt ägande genom aktieinbyte

Maas Biolab, LLC, största aktieägare i NeuroVive Pharmaceutical AB, minskar sitt ägande med 867 360 aktier genom ett aktieinbyte riktat till svenska och amerikanska delägare i Maas Biolab. Inbytet av aktier innebär att huvudägaren minskar sitt ägande från 34,13% till 28,33% av NeuroVive och att individuella ägare, framförallt inom NeuroVives ledning, styrelse och grundarkrets, ökar sina personliga innehav i bolaget.

Ordförande Greg Batcheller kommenterar:

Maas Biolab fortsätter genom det härmed annonserade aktieinbytet sin sedan tidigare år etablerade strategi att öka andelen aktier i privata händer i NeuroVive. Liknande aktieinbyten, med olika omfattning, har genomförts vid tre tidigare tillfällen under perioden 2009-2011. De personer som deltar i aktieinbytet är, på samma sätt som tidigare, individuella ägare i Maas Biolab såsom personer i NeuroVives ledning och detta företags grundare samt i viss utsträckning deras familjemedlemmar. Det aktuella aktieinbytet motsvarar ca 17% av Maas Biolab, LLC:s nuvarande innehav och bedöms i princip inte medföra någon förändring för NeuroVive. 

Överföringen av aktier från Maas Biolab, LLC till de enskilda ägarna sker utanför marknaden och beräknas vara genomförd under sista veckan av februari 2012.

Ökningarna av insynspersonernas innehav kommer att redovisas på sedvanligt sätt på AktieTorgets hemsida. Maas Biolab LLC:s sammantagna överföring kommer att redovisas som en kursiverad närståendeminskning för Eskil Elmér och Marcus Keep enligt reglerna på AktieTorget.

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF