NeuroVive presenterar utveckling i NVP025 mitokondriell myopati projekt vid konferensen Mitochondrial Medicine

Lund, 20 april 2018 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att bolagets projekt inom mitokondriell myopati, NVP025, har blivit utvalt för muntlig presentation vid den ansedda konferensen Mitochondrial Medicine 2018, som hålls den 9-11 maj i Cambridge, Storbritannien.

De detaljerade resultaten från en experimentell studie, genomförd i samarbete med professor Håkan Westerblad och hans forskargrupp vid Karolinska Institutet, kommer att presenteras. Studien har utvärderat effekterna av NeuroVives NVP025 cyklofilinhämmare i en experimentell modell av mitokondriell myopati. Vid slutet av behandlingstiden i studien var överlevnaden 94% i den behandlade gruppen, jämfört med 50% i kontrollgruppen. Dessutom var muskelfunktionen i den behandlade gruppen bättre än i kontrollgruppen. NeuroVives Chief Medical Officer, Dr Magnus Hansson kommer att hålla presentationen ”Treating mitochondrial myopathy with the cyclophilin inhibitor NV556”.

Efter de positiva resultaten från studien vid Karolinska Institutet har NVP025-projektet gått in i nästa fas, där NeuroVive under 2018 kommer att optimera en läkemedelskandidat med målsättningen att till 2020 ha tagit projektet vidare till utveckling i patienter med olika typer av muskelsjukdomar.

”Vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda att ge en muntlig presentation om mitokondriell myopati vid en så välansedd konferens och inför världens främsta forskare inom mitokondriell medicin. Detta stödjer kvalitén i vår forskning och våra samarbeten, och resultaten som kommer att presenteras är mycket spännande och väcker hopp om en framtida behandling av mitokondriell myopati och potentiellt även andra muskelsjukdomar. Synligheten vid konferensen ger oss även tillfälle att utöka såväl våra vetenskapliga och kliniska nätverk, som våra affärs- och patientnätverk,” kommenterade Magnus Hansson, Chief Medical Officer vid NeuroVive.

Konferensen Mitochondrial Medicine, som anordnas av Wellcome Genome Campus vid University of Cambridge i Storbritannien, samlar världsledande forskare och läkemedelsbolag för att diskutera och lyfta fram nya, innovativa behandlingar inom mitokondriell medicin.

Abstrakttitel: Treating mitochondrial myopathy with the cyclophilin inhibitor NV556.

Författare: Magnus Hansson, Niklas Ivarsson, Alvar Grönberg, Eskil Elmér, Håkan Westerblad.

Tidpunkt: 11 maj 2018

Plats: Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridge, Storbritannien

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 11:00.

För mer information, kontakta:

Daniel Schale, kommunikationsdirektör

+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om mitokondriell myopati

Mitokondriell myopati är en grupp av neuromuskulära sjukdomar orsakade av medfödda skador på cellernas mitokondrier, de små energifabrikerna som finns i nästan alla kroppens celler. Några av de vanligaste mitokondriella myopatierna är Kearns-Sayre syndrom, MERRF syndrom (myoclonic epilepsy with ragged red fibers) och mitokondriell MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes). Symptomen på mitokondriell myopati är muskelsvaghet, träningsintolerans och trötthet och är ofta förknippad med andra symptom på genetisk mitokondriell sjukdom såsom hjärtsvikt och rytmstörningar, demens, rörelsehinder, perioder med stroke, dövhet, blindhet, hängande ögonlock, begränsad ögonrörlighet, kräkningar och kramper. Sjukdomsgraden hos dessa symptom går från en allmänt tilltagande svaghet till dödsfall. Det finns ett stort medicinskt behov av nya och effektiva behandlingsalternativ för mitokondriell myopati.  

Om Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. 

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). 

Attachments

Release