NeuroVive: Sista dag för handel med BTA

Under april och maj 2012 genomförde NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) en företrädesemission. Fredagen den 1 juni 2012 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är torsdagen den 7 juni 2012. Med anledning av att ett fåtal tecknare inte har betalt i tid kommer nyemissionen att delregistreras. När betalning har kommit NeuroVive tillhanda kommer nyemissionen att kunna slutregistreras.

Delregistrering

4 170 637 aktier registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 11 juni 2012. Efter registreringen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i NeuroVive att uppgå till 19 113 494 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 955 674,70 SEK.

Slutregistrering
Slutregistrering av nyemissionen kan ske först när likvid för resterande aktier har kommit NeuroVive tillhanda. Slutregistrering medför ytterligare ökning av antal aktier och aktiekapital. 

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission AB var finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Telefon: 046-275 60 00 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är verksamt inom området mitokondriell medicin med fokus på nervcells- och hjärtcellsskydd. Projektportföljen innehåller bland annat läkemedelskandidater för behandling av traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®), reperfusionsskada vid hjärtinfarkt (CicloMulsion®) och stroke (NVP014). NeuroVive är sedan den 3 oktober 2008 listat på AktieTorget, som driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility).

Attachments

PDF