NeuroVive: Tidigareläggning av årsstämman för 2013Se nyheten från NeuroVive

Styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) har beslutat att tidigarelägga årsstämman för 2013. Årsstämman kommer att hållas fredagen den 8 mars 2013, kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. Tidigareläggningen är ett led i bolagets pågående arbete inför den planerade noteringen på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Tidigareläggningen av årsstämman medför justerade datum för att få ett ärende upptaget vid årsstämma och för att lämna förslag till valberedningen.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har kommit till styrelsen senast den 18 januari 2013. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: styrelsen@neurovive.se, eller med vanlig post på adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Greg Batcheller, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedningen@neurovive.se, eller med vanlig post på adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Valberedningen, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 9 januari 2013.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD
Telefon: 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Telefon: 046-275 62 20 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är verksamt inom området mitokondriell medicin med fokus på nervcells- och hjärtcellsskydd. Projektportföljen innehåller bland annat läkemedelskandidater för behandling av traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®), reperfusionsskada vid hjärtinfarkt (CicloMulsion®) och stroke (NVP014). NeuroVive är sedan den 3 oktober 2008 listat på AktieTorget, som driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility).

Attachments

PDF