NeuroVives aktie handlas nu även på OTC-marknaden i USA

Den 20 mars 2014 registrerades NeuroVive Pharmaceutical AB:s aktie hos OTC:s rapporteringstjänst för utländska aktier i New York med ticker-/kortnamnet NEVPF:US. NeuroVive har handlats på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, med kortnamnet NVP.ST sedan april 2013. Kursen för NEVPF-aktien har varierat mellan 4,00 USD och 4,21 USD i USA, vilket motsvarar det svenska marknadsvärdet.

Inkluderingen av NeuroVive Pharmaceutical AB på den grå marknaden för OTC-handel i USA innebär att handeln sker elektroniskt via amerikanska fullservice- och internetmäklare. Registreringen av NeuroVive under ticker-/kortnamnet NEVPF genomfördes av en amerikansk mäklarfirma.

Handelsdagen för NeuroVives aktie utökas i och med detta från handel i Norden till att även inkludera Nordamerika och därmed med fem och en halv timme fram till och med när den amerikanska marknaden stänger vid kl. 17.00 EST (kl. 23.00 enligt svensk eller centraleuropeisk tid). OTC-handeln gör att amerikanska investerare kan investera enkelt och elektroniskt i NeuroVive i amerikanska dollar utan att behöva gå via en svensk mäklare eller växla till svenska kronor. Det går att följa utvecklingen för NEVPF:s aktiekurs på www.OTCmarkets.com eller via amerikanska aktiemäklare.

Den tidigare registrering av NeuroVive på den amerikanska marknaden genomfördes då mer än 4 miljoner NeuroVive-aktier, eller över 15% av samtliga NeuroVive-aktier, redan är registrerade hos amerikanska aktiemäklare. Majoriteten av dessa NEVPF-aktier ägs av Maas Biolab, LLC, som är en av NeuroVives största aktieägare, och är registrerade hos amerikanska E*Trade Securities LLC. Enskilda investerare äger även NEVPF-aktier via andra amerikanska mäklarfirmor och lokala mäklarkontor såsom Charles Schwab, Fidelity, Janney Montgomery Scott, Morgan Stanley och UBS.

Om OTC
OTC Markets Group är en öppen, transparent och uppkopplad marknadsplats som ger investerare den information som behövs för att de skall kunna genomföra intelligent analys, värdering och handel med 10 000 amerikanska och globala värdepapper via den mäklare som passar dem bäst.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se.
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund, Tel: 046-275 62 20 (växel), fax: 046-888 83 48, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2014, kl. 08:30 svensk tid (CET).

Attachments

Release