NeuroVives aktie uppgraderas till OTC Markets Group – OTCQX Best Market i USA

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att bolagets aktie i USA har uppgraderats till OTC Markets Groups best market OTCQX. Uppgraderingen innebär ökad tillgänglighet och synlighet gentemot amerikanska investerare och potentiella partners på världens största läkemedelsmarknad.

Amerikanska investerare har kunnat handla online med NeuroVives aktie på OTC-marknaden i USA sedan mars 2014. Aktien upptogs för handel på OTC Pink i juni 2015. Uppgraderingen till OTCQX utgör en ytterligare kvalitetsstämpel på grund av högre regulatoriska krav och att bolagen som återfinns på OTCQX utmärker sig i form av hög kvalitet och integritet i sin verksamhet.

Uppgraderingen är en del i NeuroVives målmedvetna strategi att öka närvaron i USA och stärka kännedomen om bolaget bland såväl investerare som potentiella partners. För närvarande bedriver NeuroVive bland annat prekliniska studier inom traumatisk hjärnskada (TBI) tillsammans med ansedda Pennsylvania University (PENN).

– Vi har märkt av ett stigande intresse för NeuroVive från amerikanska aktörer under de senaste åren, och vi anser att den här uppgraderingen till OTCQX kan hjälpa oss att accelerera denna utveckling framöver. I takt med att våra utvecklingsprogram fortskrider, bland annat tillsammans med amerikanska partners, är det troligt att kännedomen om bolaget kommer att öka i USA. Det är viktigt att finnas på en trovärdig och välfungerande handelsplattform för att kunna omsätta detta intresse till en förstärkt internationell ägarbas, säger NeuroVives vd Erik Kinnman.

NeuroVives aktie är registrerad hos OTC:s rapporteringstjänst för utländska aktier i New York med ticker-/kortnamnet NEVPF:US. Det går att följa utvecklingen för NEVPF:s aktiekurs på www.otcmarkets.com eller via amerikanska aktiemäklare.

Om OTC Markets Group Inc.
OTC Markets Group Inc. driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market och Pink® Open Market med 10 000 amerikanska och globala aktier. Via OTC Link® ATS tillhandahåller vi ett brett nätverk med aktiemäklare som erbjuder likviditet och handelstjänster. Vi erbjuder investerare enkel handel via önskad aktiemäklare och gör det möjligt för bolag att förbättra kvaliteten på den information som finns tillgänlig för investerare. För mer information om hur vi skapar välinformerade och effektivare marknader, gå in på www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS drivs av OTC Link LLC som är en alternativ handelsplats (ATS) under tillsyn av SEC samt medlem av FINRA/SIPC. 

Om OTCQX International
OTCQX Best Market är till för etablerade-, globala- och tillväxtbolag och drivs av OTC Markets Group. För att ett bolag skall godkännas för handel på OTCQX Best Market krävs hög finansiell standard, bolagsdrift i enlighet med USA:s värdepapperslagar, uppdaterad marknadsinformation samt att bolaget anlitar en professionell tredjepartsrådgivare. Bolag som handlas på OTCQX utmärker sig i form av hög kvalitet och integritet i verksamheten. För mer information, gå in på
www.otcmarkets.com.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Ciclosporin (CicloMulsion®) utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, Tel: +46 (0)46 275 62 21 eller ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.com, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 2 juni 2016, kl 13.00 CET.

Attachments

Release