World Mitochondrial Disease Week 2022

World Mitochondrial Disease Week är ett initiativ från International Mito Patients (IMP). Syftet med World Mitochondrial Disease Week är att öka medvetenheten om mitokondriell sjukdom (mito) på global nivå genom utbildning, insamling och påverkansaktiviteter. I år infaller veckan den 18 - 24 september.

Abliva uppmärksammar World Mitochondrial Disease Week genom filmer där vi fokuserar på att öka förståelsen i samhället för läkemedelsutveckling inom sällsynta sjukdomar, och mer specifikt för utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar för primära mitokondriella sjukdomar. Under veckan kommer vi att belysa den viktiga roll som patienter har spelat för utformandet av vår strategi samt diskutera Ablivas strävan efter att kunna behandla patienter med mitokondriell sjukdom med våra två substanser i klinisk fas, KL1333 och NV354. Vi får också träffa en patient, Daniela Gallo, och höra om hennes svårigheter med sjukdomen.

Med start den 18 september kommer Ablivas videor dagligen att läggas ut nedan.


18 sep:  Mitokondriell (Mito-) sjukdom


19 sep:  Designa läkemedelskandidater för mitokondriell sjukdom, samt Ablivas NV354 (video från 2021)


20 sep: Att leva med mitokondriell sjukdom


21 sep: Läkemedelsutveckling inom mitokondriella sjukdomar, samt Ablivas KL1333


22 sep: Ablivas kommande fas 2/3-studie med KL1333


23 sep: Patienterna i fokus vid läkemedelsutveckling


24 sep: Möt Adrian, far till Rebecca som lider av en mitokondriell sjukdom