Abliva AB Delårsrapport januari – juni 2020

NeuroVive Pharmaceutical AB byter namn till Abliva AB – Två emissioner tillför Abliva totalt 87 MSEK – Hadean Ventures ny strategisk ägare

Kvartalet i sammandrag

Väsentliga händelser andra kvartalet (apr – jun 2020):

 • Företrädesemission tillför Abliva cirka 67 MSEK i emissionslikvid före avdrag för emissionskostnader.
 • Årsstämma i Abliva hålls den 20 maj i Lund.
 • NeuroVive Pharmaceutical AB byter namn till Abliva AB.
 • Abliva arrangerar virtuell kapitalmarknadsdag den 23 juni.
 • Abliva slutför den riktade emissionen om 20 MSEK till Hadean Ventures.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Abliva har fått ett positivt utlåtande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, gällande det kliniska utvecklingsprogrammet KL1333 för behandling av primär mitokondriell sjukdom (”PMD”) vid ett så kallat pre-IND- möte (pre-Investigational New Drug). Utlåtandet gällde den befintliga KL1333-dokumentationen hittills samt den återstående utvecklingsplanen, inklusive utformningen av programmet för klinisk effekt hos patienter med primär mitokondriell sjukdom.

Finansiell information

April-juni 2020*:

 • Nettoomsättning: 97 (85) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 34 (1 000) KSEK
 • Resultat före skatt: -20 312 (-20 769) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,09 (-0,14) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,09 (-0,14) SEK

Januari-juni 2020*:

 • Nettoomsättning: 105 (85) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 34 (1 000) KSEK
 • Resultat före skatt: -36 849 (-34 591) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,18 (-0,23) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,18 (-0,23) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 19