Abliva arrangerar Mitokondriedag den 16 september 2020

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) välkomnar, med anledning av The World Mitochondrial Disease Week, till sin virtuella Mitokondriedag 2020 den 16 september kl 14 – 16. Avsikten med dagen är att öka förståelsen för det oerhört stora medicinska behovet vid primära mitokondriella sjukdomar, behandlingar under utveckling samt det ökande intresset för investeringar i området.

Vi inleder med att titta närmare på hur det är att vara patient och anhörig, samt hur experter inom vården arbetar. Vidare kommer representanter från bolaget att presentera Ablivas program inom läkemedelsutveckling, följt av spännande inblickar i klinisk utveckling och kliniska prövningar med hjälp av vårt nätverk av internationella experter. Vi avslutar dagen med en diskussion kring synen på och förutsättningarna för investeringar i projekt för utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar.

Programmet är utformat för att vara intressant såväl för de som har ett yrkesmässigt intresse – i sjukvården, forskningen eller media – som för patienter, anhöriga och den intresserade allmänheten. Mitokondriedagen ingår i The World Mitochondrial Disease Week, som pågår 13 – 19 september. https://mitochondrialdiseaseweek.org.

Eventet är virtuellt, kräver ingen föranmälan och kan följas via länk (skickas ut inom kort). Inspelningen kommer också att läggas upp i efterhand på Ablivas hemsida, www.abliva.com. En del av presentationerna/intervjuerna kommer att hållas på svenska och en del på engelska. Under eventet finns möjlighet att ställa frågor via ir@abliva.com.

Varmt välkomna den 16 september!