Abliva AB Delårsrapport januari-juni 2023

Den första patienten i FALCON-studien doserades ⎮ Särläkemedelsklassificering för NV354

Andra kvartalet i sammandrag

Väsentliga händelser andra kvartalet (apr – jun 2023)

 • Den första patienten doserades med Ablivas huvudkandidat KL1333 i den globala, potentiellt registreringsgrundande, kliniska fas 2-studien FALCON.
 • Ablivas läkemedelskandidat NV354 beviljades särläkemedelsklassificering i USA för behandling av mitokondriell sjukdom.
 • Ablivas årsstämma hölls den 5 maj. Samtliga förslag godkändes av stämman. För mer information, se Ablivas hemsida www.abliva.com.

Finansiell information

April-juni 2023*

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 2 711 (0) KSEK
 • Resultat före skatt: -21 226 (-20 535) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,02 (-0,04) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 (-0,04) SEK

Januari-juni 2023*

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 3 766 (0) KSEK
 • Resultat före skatt: -37 318 (-42 564) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,04 (-0,09) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,04 (-0,09) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 20.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på Ablivas hemsida www.abliva.com.