Abliva presenterar på UMDF Mitochondrial Medicine 2023

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett bolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynt och svår primär mitokondriell sjukdom, meddelade idag att bolaget kommer att hålla presentationer vid UMDF:s Mitochondrial Medicine Symposium, den största amerikanska konferensen inom mitokondriell medicin, som hålls i Charlotte, North Carolina, från 28 juni till 1 juli 2023.

Den amerikanska patientorganisationen United Mitochondrial Disease Foundation (UMDF) är värd för ett årligt möte med fokus på mitokondriell medicin, i år i Charlotte, North Carolina, USA. I likhet med det europeiska mötet inom mitokondriell sjukdom, Euromit, som i år hölls i Bologna, Italien, i juni, samlar UMDF:s Mitochondrial Medicine Symposium forskare inom mitokondriell sjukdom, läkare, kliniska prövningsexperter och patientorganisationer för att diskutera de senaste framstegen inom mitokondriell forskning och klinisk utveckling. Dessutom har UMDF ett omfattande program för patienter och familjer.

Under mötet kommer Ablivas team och samarbetspartners att presentera data från valideringsstudien av effektmåttet för svår trötthet och utmattning (eng. fatigue), experimentella data från bolagets KL1333-program samt experimentella data från NV354-programmet. Dessutom kommer Ablivas medicinska chef Magnus Hansson att ge en uppdatering om bolagets pågående, potentiellt registreringsgrundande, fas 2-studie, FALCON-studien. Följande posters kommer att presenteras:

 • FALCON: A Randomized, Placebo-Controlled Study of the Efficacy of KL1333 in Adult Patients with Primary Mitochondrial Disease.
  Magnus J. Hansson, Fia Ence, Dag Nesse, Eskil Elmér, Ellen Donnelly.
 • Development and Validation of a Mitochondrial Disease-Specific Fatigue Questionnaire.
  Amel Karaa, Roxy Bahar, Sarah Clifford, Gráinne Gorman, Magnus J. Hansson.
 • Quinone Compounds in Primary Mitochondrial Disease: Characterization of Enzymatic NAD+/NADH Modulation In Vitro and Translation to Acute Metabolic Effects in Human Cells.
  Magnus J. Hansson, Shilan Alsaied, Shusuke Sekine, Irene Yee, Imen Chamkha, Sonia Simón Serrano, Eleonor Åsander Frostner, Lee Webster, Steven J. Moss, Eskil Elmér.
 • Succinate Does Not Increase Reactive Oxygen Species Generation in Phosphorylating Human Mitochondria.
  Irene Yee, Alina Lenzer, Shusuke Sekine, Tianshi Liu, Imen Chamkha, Eskil Elmér, Johannes Ehinger.

Ytterligare information om UMDF Mitochondrial Medicine 2023 finns på evenemangets webbplats (https://www.umdf.org/symposium/).