Abliva AB publicerar årsredovisningen för 2021

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett biotechföretag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelar idag att årsredovisningen för 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.abliva.com.

När det gäller revisorernas upplysningar i revisionsberättelsen om väsentliga osäkerheter beträffande antaganden om fortsatt verksamhet, se Revisionsberättelsen på sidan 60-64 och bolagets kommentar i VD-ordet på sidan 4 samt förvaltningsberättelsen på sidan 17.