Abliva publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet senast den 31 maj

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett biotechföretag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelar idag att Ablivas styrelse har beslutat att publicera bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2022 senast den 31 maj på grund av pågående finansieringsdiskussioner.