Abliva AB publicerar årsredovisningen för 2023

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett bolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynt och svår primär mitokondriell sjukdom, meddelar idag att årsredovisningen för 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.abliva.com.

Årsredovisningen finns bifogad nedan i pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format).