Abliva meddelar att licensavtal med Fortify Therapeutics har avslutats

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelade idag att licensavtalet med Fortify Therapeutics, ett helägt dotterbolag till BridgeBio, avseende utveckling av en lokalbehandling för Lebers hereditära optikusneuropati (LHON), har avslutats. Fortifys beslut följer efter en intern granskning av BridgeBios hela portfölj.

Abliva utlicensierade 2018 molekyler från sitt NVP015-projekt till BridgeBios dotterbolag Fortify Therapeutics. Fortify Therapeutics tidiga forskningsprogram var inriktat på att identifiera molekyler som lämpar sig för periodvis administrering till ögat, för att behålla en hög lokal koncentration i ögat under flera veckor. Data från initiala studier indikerade att molekylerna inte var lämpliga för behandling av LHON via avsedd administreringsväg. BridgeBio har följaktligen, efter den tidigare kommunicerade pausen för vidare utvärdering av programmet, nu beslutat att inte fortsätta vidare utveckling.

”Vi har uppskattat interaktionerna med teamet på Fortify Therapeutics och BridgeBio, och deras strävan att utveckla en unik och målinriktad strategi för lokalbehandling av LHON. Även om det är en besvikelse, inverkar Fortifys resultat inte på andra molekyler från Ablivas NVP015-program och vi fortsätter vårt åtagande att utveckla NV354 som systemisk behandling av patienter med Leighs syndrom som har ett stort behov av en ny unik behandlingsmöjlighet”, säger Ablivas medicinska chef Magnus Hansson.

Som en konsekvens av det avslutade licensavtalet kommer Abliva att återfå alla immateriella rättigheter och det kommer inte att finnas några utestående finansiella skyldigheter för någon av parterna. Abliva har för närvarande inte för avsikt att fortsätta utvecklingen av ett program för behandling av LHON lokalt i ögat.