Abliva utser Ellen Donnelly som ny VD inför en ny fas i bolagets utveckling

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och svåra primära mitokondriella sjukdomar, meddelade idag att bolagets styrelse, i samråd med nuvarande VD Dr. Erik Kinnman, har utsett Dr. Ellen K. Donnelly, Ph.D. som företagets nya VD för att leda Ablivas utveckling mot att bli ett kommersiellt biofarmabolag. Dr. Donnelly efterträder Dr. Erik Kinnman omkring den 3 februari.

”Abliva planerar för en registreringsgrundande fas II/III-studie med sin ledande kandidat KL1333 senare under året. Det innebär en ny fas i företagets utveckling, där Abliva kommer att lägga grunden för kommersialiseringsaktiviteter samtidigt som den kliniska utvecklingen slutförs och förberedelser för ett potentiellt godkännande vidtas. Det finns också en möjlighet att dra nytta av ett ökande intresse för detta område från internationella specialistinvesterare, särskilt i USA. Vi är övertygade om att Ellen har de kvalifikationer och den erfarenhet som krävs för att framgångsrikt leda dessa avgörande insatser”, sade Ablivas styrelseordförande David Laskow-Pooley.

Dr. Donnelly, som är amerikansk medborgare, är bekant med svensk biotech efter att ha lett Modus Therapeutics AB (Stockholm) som VD från 2017 till 2020. På Modus utvecklade Ellen och hennes team en global utvecklingsstrategi för bolagets projekt inom sällsynta sjukdomar, utvidgade de kliniska programmen till EU och USA och rönte intresse i USA från både investerare, läkemedelsföretag och investmentbanker när bolaget förbereddes för tillväxt. Senast var Ellen VD för the Division of Epigenetics på Juvenescence, ett bolag med fokus på hälsosamt åldrande, och VD för dess dotterbolag Souvien Therapeutics, ett bioteknikföretag i tidig fas som utvecklar läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Ellen har erfarenhet av läkemedelsutveckling från nästan ett decennium hos Pfizer, Inc. och dessutom erfarenhet som bioteknik- och managementkonsult i Boston, USA. Ellen har en doktorsexamen i farmakologi från Yale University.

“Jag är mycket glad över att börja på Abliva i denna viktiga fas i företagets utveckling. Primär mitokondriell sjukdom är ett område där det inte finns några godkända läkemedel som både kan lindra smärtan och lidandet, och samtidigt öka patienternas förväntade livslängd. Ablivas KL1333 är en lovande läkemedelskandidat som har potential att tillgodose det stora medicinska behovet hos många av dessa patienter. Jag ser fram emot att tillsammans med Ablivas team arbeta med läkare, patientorganisationer och regulatoriska myndigheter för att förbereda KL1333 för ett potentiellt marknadsgodkännande och kommersialisering”, sade Dr. Donnelly.

Styrelsen har för att underlätta övergången utsett Ablivas CFO Catharina Johansson till vice VD.

Sedan Erik Kinnman tillträdde som VD 2016 har han lett och utvecklat Abliva till ett bolag med fokus på primär mitokondriell sjukdom, ett område där det finns ett mycket stort medicinskt behov inom en mängd sällsynta sjukdomar. Förutom företagets främsta läkemedelskandidat, KL1333, som kommer att ingå i en registreringsgrundande fas II/III-studie i år, förbereds också NV354, Ablivas läkemedelskandidat för behandling av Leighs syndrom, för att gå in i klinisk utvecklingsfas 2021.

“Styrelsen vill uttrycka sitt uppriktiga tack till Erik Kinnman för hans uthållighet och hans orubbliga engagemang under denna nödvändiga och framgångsrika omvandling av företaget. Vi önskar honom all lycka framöver”, avslutade David Laskow-Pooley.

”Det har varit en förmån att få leda Abliva genom denna förändringsprocess och positionera företaget till att fokusera på primär mitokondriell sjukdom och framförallt att avancera KL1333-programmet mot den kommande registreringsgrundande fas II/III-studien. Jag önskar Ellen ett stort lycka till och framgång med att leverera fortsatta framsteg till förmån för patienter med dessa sjukdomar som behöver nya behandlingar och för att skapa värde för Ablivas aktieägare”, kommenterade Erik Kinnman.