Abliva och Owl Therapeutics ingår licens- och samarbetsavtal för NeuroSTAT® vid traumatisk hjärnskada

Abliva AB (”Abliva” eller ”Bolaget”) och USA-baserade Owl Therapeutics meddelade idag undertecknandet av ett licens- och samarbetsavtal för Ablivas NeuroSTAT® för behandling av måttlig till svår traumatisk hjärnskada.

Enligt avtalet kommer Owl Therapeutics (San Antonio, Texas), ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas med fokus på utveckling av diagnostikdrivna behandlingar för traumatisk hjärnskada (TBI) och hjärnhälsa, att få en global licens (exklusive Kina och Sydkorea) för att utveckla, tillverka och kommersialisera NeuroSTAT.

Enligt villkoren i avtalet är Abliva berättigat att erhålla upp till 43,65 miljoner USD i milstolpsbetalningar (exklusive royalties), varav 1,15 miljoner USD kommer att betalas då specifika kliniska och regulatoriska milstolpar uppnåtts, med ytterligare upp till 42,5 miljoner USD som ska betalas då kommersiellt relaterade milstolpar uppnåtts. Dessutom är Abliva berättigat till medelhöga ensiffriga royaltybetalningar (baserade på nettoomsättning) vid kommersialisering. Owl Therapeutics kommer att ansvara för samtliga kostnader i samband med utveckling, tillverkning och kommersialisering av NeuroSTAT. Avtalet betonar samarbete och Ablivas team kommer fortsätta att vara involverade och bidra till operativa och strategiska element av programmet. Detta sker genom ett överenskommet och tidsbegränsat åtagande avseende vissa av Ablivas medarbetare.

-NeuroSTAT har varit en viktig tillgång för Abliva under många år, och vi är väldigt glada över att ha hittat rätt partner att ta detta program genom utveckling och till patienter över hela världen som drabbats av TBI. Vi är nöjda över att vi i detta avtal säkerställer att Ablivas expertis kommer att finnas tillgänglig medan Owl driver programmet framåt, samt att avtalet har potential att generera betydande intäkter till Abliva”, säger Ellen Donnelly, VD för Abliva.

-Abliva utmärker sig som en exceptionell partner för Owl Therapeutics, och vi ser med spänning fram emot att dra nytta av båda teamens styrkor i vårt gemensamma åtagande att driva NeuroSTAT framåt, säger William E. Haskins, medgrundare och VD för Gryphon Bio, som äger Owl Therapeutics. Vi ser fram emot att fokusera vårt teams vetenskapliga, kliniska och affärsmässiga erfarenhet på denna potentiellt revolutionerande behandling för militära och civila TBI-patienter.

TBI är ett betydande folkhälsoproblem som drabbar miljontals individer årligen genom olyckor, fall, idrottsskador och militära strider. TBI uppstår när en plötslig yttre kraft eller stöt mot huvudet stör den normala hjärnfunktionen, vilket leder till ett brett spektrum av kognitiva, fysiska och känslomässiga symtom. De långtgående effekterna av TBI sträcker sig bortom den enskilda patienten och utgör en betydande ekonomisk börda för hälso- och sjukvårdssystemen och samhället. Dessutom understryker den känslomässiga och ekonomiska belastningen på drabbade individer och deras familjer det akuta behovet av fortsatt forskning och framsteg inom prevention, diagnostik och behandling av TBI. Insatser i denna riktning är avgörande inte bara för patientnyttan utan också för att mildra de socioekonomiska konsekvenserna av detta komplexa och genomgripande hälsoproblem.