Abliva AB Delårsrapport januari – september 2023

KL1333 erhöll Fast Track-status från FDA | En viktig milstolpe uppnåddes i FALCON-studien

Tredje kvartalet i sammandrag

Väsentliga händelser tredje kvartalet (jul – sep 2023)

 • Fast Track-status erhölls för Ablivas huvudkandidat KL1333 från amerikanska Food and Drug Administration (FDA), vilket underlättar såväl den kliniska utvecklingen som vägen till marknad.
 • World Mitochondrial Disease Week uppmärksammades genom att Abliva publicerade filmer med höjdpunkter från bolagets pågående aktiviteter. Filmerna finns tillgängliga på Ablivas hemsida www.abliva.com.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Målet för antalet patienter som krävs för screening i Steg 1 av FALCON-studien med bolagets främsta läkemedelskandidat KL1333 uppnåddes. Studien fortgår därmed enligt plan, och interimsanalysen förväntas kring mitten av 2024.
 • Ett licens- och samarbetsavtal för Ablivas NeuroSTAT®, för behandling av måttlig till svår traumatisk hjärnskada, undertecknades av Abliva och Owl Therapeutics (San Antonio, Texas, USA).

Finansiell information

Juli-september 2023*

 • Nettoomsättning: 0 (31) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 0 (651) KSEK
 • Resultat före skatt: -32 942 (-25 124) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,03 (-0,04) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,03 (-0,04) SEK

Januari-september 2023*

 • Nettoomsättning: 0 (31) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 2 783 (212) KSEK
 • Resultat före skatt: -70 260 (-67 688) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,07 (-0,11) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,07 (-0,11) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 20.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på Ablivas hemsida www.abliva.com.