Abliva presenterar vetenskapliga data vid internationell konferens inom mitokondriell medicin

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett bolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynt och svår primär mitokondriell sjukdom, meddelade idag att bolaget kommer att presentera vetenskapliga data från sina program KL1333 och NV354 på Euromit, en internationell konferens inom mitokondriell medicin, i Bologna, Italien, den 11 – 15 juni 2023.

Euromit, det största internationella mötet med fokus på mitokondriell medicin, samlar forskare inom mitokondriell sjukdom, läkare, kliniska prövningsexperter och patientgrupper vart tredje år för att diskutera de senaste framstegen inom mitokondriell forskning och utveckling. I år hålls mötet i Bologna, Italien, med start den 11 juni.

Ablivas team kommer att presentera experimentella data från bolagets två program KL1333 och NV354. Följande forskningsresultat kommer att presenteras:

  • Quinone compounds in primary mitochondrial disease: acute metabolic effects in human-derived cells in vitro.
    Shilan Alsaied, Shusuke Sekine, Irene Yee, Imen Chamkha, Sonia Simón Serrano, Eleonor Åsander Frostner, Magnus J. Hansson, Eskil Elmér.
  • Quinone compounds in primary mitochondrial disease: in vitro characterization of NQO1-mediated NAD+/NADH modulation.
    Imen Chamkha, Lee Webster, Steven J. Moss, Magnus J. Hansson, Eskil Elmér
  • Succinate does not increase reactive oxygen species generation in phosphorylating human mitochondria.
    Irene Yee, Alina Lenzer, Shusuke Sekine, Tianshi Liu, Imen Chamkha, Eskil Elmér, Johannes Ehinger.

Konferensen ger också tillfälle för viktiga möten med representanter ur mitokondrienätverken, och Ablivas team ser fram emot att träffa studieläkare och koordinatorer som är involverade i den pågående fas 2-studien FALCON samt med patientgrupper.

Mer information om Euromit finns på evenemangets webbplats (https://euromit2023.eu).