Abliva AB Delårsrapport januari-mars 2023

Screening av patienter i FALCON-studien pågår | Särläkemedelsklassificering för NV354

Första kvartalet i sammandrag

Väsentliga händelser januari — mars 2023

  • Dag Nesse utsågs till Vice President of Clinical Operations och gick in i Ablivas ledningsgrupp.
  • Det amerikanska patent- och varumärkesverket beviljade ett substanspatent för NV354.
  • Abliva höll en extra bolagsstämma den 8 mars.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Finansiell information

Januari-mars 2023*

  • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
  • Övriga rörelseintäkter: 1 055 (0) KSEK
  • Resultat före skatt: -16 092 (-22 028) KSEK
  • Resultat per aktie före utspädning: -0,02 (-0,05) SEK
  • Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 (-0,05) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 20.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på Ablivas hemsida www.abliva.com.