Abliva tillkännager utfärdande av nytt amerikanskt patent för den terapeutiska substansen NV354

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett biotechbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och svåra mitokondriella sjukdomar, meddelade idag att det amerikanska patent- och varumärkesverket beviljat ett kompositionspatent för substansen NV354. Patentet stärker ytterligare Ablivas immateriella ställning och täckning för läkemedelskandidaten NV354, vars dokumentation för närvarande sammanställs inför kliniska prövningsansökningar som kommer att möjliggöra start av fas 1-studier.

Den 31 januari 2023 utfärdades patentet ”Succinate Prodrug, Compositions Containing the Succinate Prodrug and Uses Thereof” av den amerikanska patentdomstolen med patentnummer 11,565,998. Patentet omfattar s k isolerade former av NV354. Detta patent höjer skyddsnivån ytterligare för NV354 i tillägg till tidigare beviljade patent för en bredare grupp av NV354-relaterade substanser.

”Beviljandet av detta kompositionspatent för NV354 i USA är viktigt eftersom det ger ytterligare skydd till NV354, vilket blir allt viktigare när vi tar denna substans till klinisk utveckling. Det visar också vårt starka engagemang för immateriella rättigheter på Abliva, vilket säkerställer skydd av både vetenskaplig innovation och kommersiella möjligheter för vår programportfölj”, säger Ellen Donnelly, VD. ”Abliva har alltid haft ett starkt fokus på det immateriella skyddet av våra tillgångar och strävan efter motståndskraftiga patentkrav i beviljade patent över hela världen.”