Ablivas valberedning föreslår Edwin Moses som ny styrelseledamot samt tillträdande ny styrelseordförande vid kommande bolagsstämmor

Valberedningen i Abliva AB föreslår att dr Edwin Moses väljs till ny styrelseledamot i Bolaget genom en aktieägaromröstning vid den extra bolagsstämman den 8 mars 2023. Vidare kommer dr Moses, som har över 30 års erfarenhet inom life science-industrin, att föreslås som styrelseordförande vid årsstämman den 5 maj 2023.

Edwin Moses, Ph.D. (född 1954), är en serieentreprenör och värdeskapare i europeiska life sciencebolag. Hans primära fokus ligger på bolag med hög tillväxt, och han har särskild expertis inom läkemedelsupptäckt och utveckling. Som VD har dr Moses lett framgångsrika börsintroduktioner (på LSE, EuroNext och NASDAQ) och drivit försäljningsprocessen för två företag (Oxford Asymmetry International plc och Ablynx nv), vilket genererat värden på 316 miljoner pund respektive 3,9 miljarder euro. På Ablynx hade dr Moses det övergripande ansvaret för hela processen från upptäckt till godkännande och lansering av Cablivi™, en produkt som är utformad för att behandla en extremt sällsynt hematologisk sjukdom. Dr Moses har en doktorsexamen i kemi från University of Sheffield (Storbritannien) och ett postdoktoralt fellowship i biofysikalisk kemi från University of Regensburg (Tyskland). Dr Moses är också styrelseordförande för Achilles Therapeutics, Avantium och LabGenius. Dr Moses har varit involverad i att ta in >350 miljoner euro i kapitalfinansiering bara under de senaste tre åren och han har över 30 års erfarenhet av styrelsearbete i fler än 20 bolag.

Valberedningen har föreslagit att val av dr Edwin Moses som styrelseledamot ska ske vid en extra bolagsstämma onsdagen den 8 mars 2023. Vidare har valberedningen föreslagit ett teckningsoptionsprogram för styrelseledamoten Edwin Moses.

”Valberedningen är glad att för aktieägarna i Abliva kunna presentera dr Moses som kandidat till styrelseledamot och tillträdande styrelseordförande”, säger Ingrid Teigland Akay, ordförande i Ablivas valberedning. ”Dr Moses, med sin långa erfarenhet av att både bygga upp och ta bolag till en värdefull exit, kommer att vara ett viktigt tillskott till styrelsen vid en avgörande tidpunkt för Bolaget då dess huvudkandidat KL1333 nu gått in i sen utvecklingsfas och Bolaget förbereder sig för framtida marknadsgodkännande och lansering. Rekryteringen av Edwin återspeglar styrkan och potentialen i Ablivas programportfölj och team, och vi ser fram emot ett starkt och värdefullt samarbete under de kommande åren.”

Information om befintliga styrelseledamöter finns på bolagets hemsida www.abliva.com.