Abliva – virtuell kapitalmarknadsdag idag kl 15.00

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) – håller idag, den 23 juni 2020, en virtuell kapitalmarknadsdag. Temat för dagen kommer att vara bolagets nya strategiska fokus på primär mitokondriell sjukdom, de viktigaste läkemedelsprojekten och marknadspotentialen.

Program (ungefärliga hålltider):

15:00 Introduktion VD Erik Kinnman.

15:10 Medicinskt behov och vetenskap Medicinsk chef Magnus Hansson.

15:25 Utvecklingsaktiviteter Chef klinisk utveckling och regulatoriska frågor, Matilda Hugerth.

15:35 Intervju med VD Erik Kinnman.

15:45 Intervju med Roger Franklin, partner Hadean Ventures, ny ägare och styrelsemedlem.

15:50 Frågor o svar från analytiker och inkomna via ir@abliva.com.

Ca 16:30 Avslut.

Kapitalmarknadsdagen modereras av Charlotte Stjerngren– Cord Communications. Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska men föreläsningarna kommer huvudsakligen att hållas på svenska.

Kapitalmarknadsdagen kommer att kunna följas via Ablivas hemsida på: http://abliva.com/sv/investor/capital-markets-day-2020/. Inspelningen kommer också att läggas ut i efterhand.
Frågor kan ställas till ir@abliva.com.