Abliva bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag den 23 juni

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag den 23 juni kl 15.00-16.30. Temat för dagen kommer att vara bolagets nya strategiska fokus på primär mitokondriell sjukdom, de viktigaste läkemedelsprojekten och marknadspotentialen.

VD Erik Kinnman kommer att övergripande beskriva Ablivas verksamhet, bakgrunden till bolagets strategiska inriktning och namnbytet (tidigare NeuroVive).

Ablivas medicinske chef, Magnus Hansson, och Matilda Hugerth, ansvarig för Clinical and Regulatory Affairs, kommer att ta upp de stora medicinska behoven inom primära mitokondriella sjukdomar, fördelarna med att bolagets utvecklingsprojekt är inom särläkemedelsområdet, samt beskriva planerna och den kliniska utvecklingen för Ablivas nyckelprojekt KL1333 och NV354.

Vidare intervjuas Ablivas tillträdande styrelsemedlem Dr. Roger Franklin som representerar Hadean Ventures, ny aktieägare i Abliva. Hadean Ventures är en fondförvaltare specialiserad på investeringar inom life science.

Programmet, som modereras av Charlotte Stjerngren, avslutas med en frågestund och studiodiskussion där även externa analytiker deltar som frågeställare. Det kommer under programmet vara möjligt att ställa frågor till bolaget på ir@abliva.com. Mötet kommer till största delen hållas på svenska.

Abliva AB är det nya namnet som ersätter det tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB. Namnbytet är ett led i bolagets fokus på primära mitokondriella sjukdomar, som alla har stora medicinska behov och är särläkemedelindikationer. Ablivas viktigaste projekt, KL1333 och NV354, är båda inriktade på primära mitokondriella sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat NeuroSTAT, planeras att efter icke utspädande finansiering säkrats läggas i ett separat helägt bolag för att ge projektet bästa möjligheterna till resurssättning och vidare utveckling till marknaden.

Kapitalmarknadsdagen kommer att kunna följas via Ablivas hemsida på: http://abliva.com/sv/investor/capital-markets-day-2020/. Inspelningen kommer också att läggas ut i efterhand.
Frågor kan ställas till ir@abliva.com.

Välkomna den 23 juni!